Kontakt

Wszelkich informacji udziela:

Przemysław Soboń
tel. (22) 545 54 36
kom. (48) 601 289 456
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem (jak działa, jak przystąpić, współpraca, itd.), prosimy o kontakt.

Invoobill

Logo Invoobill

Usługa Invoobill ułatwia mieszkańcom dokonywanie cyklicznych opłat za pośrednictwem bankowości online. Invoobill to jedyne takie rozwiązanie w Polsce, gdzie prezentacja i realizacja płatności odbywa się bezpośrednio w internetowym koncie bankowym. Invoobill stanowi skuteczną metodę dotarcia z informacją o płatności wymagającej uregulowania do klienta urzędu.

Dlaczego warto wdrożyć system Invoobill:

  • wizerunek – Invoobill umożliwia dokonywanie cyklicznych opłat, takich jak np. podatki czy opłaty za gospodarowanie odpadami, bez konieczności wychodzenia z domu lub biura. Dzięki Invoobillowi urząd staje się bardziej przyjazny obywatelom,
  • bezpieczeństwo – prezentacja i realizacja płatności odbywa się bezpośrednio w internetowym koncie bankowym klienta urzędu,
  • oszczędność – usługa Invoobill eliminuje z obiegu papierowe dokumenty płatnicze w kontaktach pomiędzy urzędem a klientem, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów działalności urzędu,
  • efektywne zarządzanie należnościami – Invoobill pozwala sprawdzić, czy klient otworzył dokument płatniczy lub zlecił płatność. Usługa skutecznie informuje klienta o zbliżającym się terminie płatności. Umożliwia również realizację miękkiej windykacji,
  • gwarancja – Invoobill jest usługą KIR, operatora systemu rozliczeń międzybankowych Elixir. To gwarantuje, że płatność zostanie dostarczona na konto urzędu, po jej zaakceptowaniu przez klienta,
  • dostępność – usługa Invoobill dostępna jest dla klientów korzystających z bankowości online.