Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

mSzafir

To nowatorska wersja elektronicznego podpisu kwalifikowanego, która eliminuje potrzebę stosowania czytnika i karty kryptograficznej. Narzędzie pozwala podpisywać wszystkie umowy i pisma w wersji elektronicznej, w formacie PDF w pełni zdalnie. Usprawnia korespondencję mailową oraz obieg dokumentów i ich archiwizację. Przenosi kontakt z interesantami do sfery całkowicie cyfrowej. Tak podpisany dokument ma identyczną moc prawną jak dokument podpisany własnoręcznie.

mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który pozwala podpisywać dokumenty PDF bez użycia karty i czytnika. Klucz prywatny użytkownika jest przechowywany w bezpieczny sposób przez KIR, z wykorzystaniem kwalifikowanych urządzeń, które spełniają wymagania eIDAS dla urządzeń do składania podpisów. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w ramach mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu.

mSzafir pozwala podpisywać dokumenty na dowolnym urządzeniu i umożliwia generowanie certyfikatów jednorazowych oraz certyfikatów ważnych 1 rok lub 2 lata z wybranym limitem podpisów. W dedykowanym portalu, dostępnym pod adresem mszafir.pl, można uzyskać certyfikaty mSzafir i składać podpisy. Dla tych, którzy chcą zintegrować swoje procesy z obsługą podpisu elektronicznego, mSzafir występuje także w wariancie integracyjnym. Zapewnia zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, łatwy i intuicyjny proces uzyskiwania certyfikatów i podpisywania dokumentów. Proces generowania certyfikatów i podpisywania dokumentów rozpoczyna się bezpośrednio w portalu klienta, a finalizacja następuje za pomocą kilku kliknięć. Podpisywane dokumenty nie opuszczają portalu klienta i pozostają pod jego wyłączną kontrolą – wszystko to bez konieczności instalowania i konfigurowania dodatkowego oprogramowania. Bezpośredni dostęp do środowiska integracyjnego daje możliwość przetestowania rozwiązania przed produkcyjnym uruchomieniem.

Więcej na mszafir.pl