Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest cel Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej (Program)?

2. Jakie są koszty uczestnictwa w Programie dla urzędu?

3. Czy klienci urzędów zapłacą prowizję za dokonanie w urzędzie płatności kartą płatniczą?

4. Czy urzędnicy odbędą szkolenia z obsługi terminali POS?

5. Ile terminali POS otrzymają poszczególne urzędy? Ile instalacji WebPOS Paybynet będzie dostępnych dla urzędów?

6. Kto będzie odpowiadał za instalację WebPOS Paybynet?

7. Kto będzie odpowiadał za instalacje i obsługę serwisową terminali POS w urzędzie?

8. Czy każdy urząd może przystąpić do Programu?

9. W jaki sposób urząd może przystąpić do Programu?

10. Kto powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisać umowę ze strony urzędu, aby przystąpić do Programu?

11. Czy urząd może przesłać ponownie wypełniony formularz zgłoszeniowy, jeżeli w pierwotnym formularzu popełnił błąd lub będzie chciał zaktualizować dane?

12. Czy integrowanie POSu z systemem księgowym jest konieczne? Jakie są możliwości integracji POSów z systemem/programem księgowym? Czy to będzie wymagało poniesienia kosztów?

13. Czy w terminalu POS można dokonać indywidualnego opisu transakcji?

14. Kiedy są księgowane środki na koncie po zapłaceniu kartą ( też w przypadku opłaty w ostatnim dniu miesiąca)? Jak są księgowane transakcje – czy tylko zbiorczo czy można je indywidualnie zobaczyć w raporcie?

15. Za jakie usługi/zobowiązania/płatności klienci będą mogli zapłacić w urzędzie w ramach Programu (w terminalu POS i WebPOS Paybynet)?

16. Jeśli posiadam już terminal na zasadach komercyjnych to jaka jest możliwość otrzymania terminalu z Programu?

17. Czy istnieją limity kwotowe dla transakcji realizowanych przez terminal POS lub WebPOS Paybynet?

18. Jakimi kartami klienci urzędów będą mogli dokonywać płatności w terminalach POS?

19. Klienci jakich banków mogą dokonywać w urzędach płatności telefonem/smartfonem z wykorzystaniem BLIK/PeoPay (w oparciu o WebPOS Paybynet)?

20. Z kim i jakie umowy będzie musiał podpisać urząd, aby przystąpić do Programu?

1  2