Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy kończy się Program upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej (Program)?

2. Dlaczego Program kończy się przed zaplanowanym 3-letnim okresem jego trwania?

3. Co będzie się działo z urzędami, które dotychczas miały podpisane umowy w ramach Programu?

4. Jaki jest cel migracji urzędów z Programu do Programu Polska Bezgotówkowa?

5. Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

6. Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

7. Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

8. Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

9. Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

10. Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla urzędów objętych Programem?

11. Jakie są warunki finansowe migracji urzędów do Programu Polska Bezgotówkowa?

12. Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

13. Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla urzędów obowiązkowy?

14. Czym różni się Program od Programu Polska Bezgotówkowa?

15. W jaki sposób urząd może dokonać migracji do Programu Polska Bezgotówkowa?

16. Do kiedy urząd powinien dokonać migracji z Programu do Programu Polska Bezgotówkowa?

17. Czy urząd może zrezygnować z udziału w Programie i nie przystępować do Programu Polska Bezgotówkowa?

18. Czy urząd może nie dokonać migracji do Programu Polska Bezgotówkowa?

19. Czy urząd, który nie zgłosił się jeszcze do udziału w Programie po 1 września 2018 r. może nadal zgłosić się do tego Programu czy powinien przystąpić już do Programu Polska Bezgotówkowa?

20. Czy pomimo zakończenia Programu urząd nadal będzie mógł oferować klientom możliwość realizacji płatności za pośrednictwem karty płatniczej i telefonu?

1  2  3