Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest cel Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej (Program)?

Jaka jest rola KIR w Programie?

Kto powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisać umowę ze strony urzędu, aby przystąpić do Programu?

Czy istnieją limity kwotowe dla transakcji realizowanych przez terminal POS lub WebPOS Paybynet?

Klienci jakich banków będą mogli dokonywać w urzędach płatności telefonem/smartfonem z wykorzystaniem BLIK/PeoPay (w oparciu o WebPOS Paybynet)?

Z kim urząd powinien się kontaktować w przypadku problemów dotyczących funkcjonowania WebPOS Paybynet?

Czy usługa WebPOS Paybynet może być uruchomiona w urzędzie tylko na komputerze stacjonarnym?

Kto będzie odpowiadał za instalację WebPOS Paybynet?

Czym jest usługa WebPOS Paybynet?

W jakich przypadkach próba płatności może zostać odrzucona?

Czy kasy w urzędach zostaną zlikwidowane?

Czy urzędnicy odbędą szkolenia z obsługi terminali POS?

Z kim urząd powinien się kontaktować w przypadku awarii terminala POS?

Kto będzie odpowiadał za instalacje i obsługę serwisową terminali POS w urzędzie?

Jakimi kartami klienci urzędów będą mogli dokonywać płatności w terminalach POS?

Czy klienci urzędów zapłacą prowizję za dokonanie w urzędzie płatności kartą płatniczą?

Za jakie usługi/zobowiązania/płatności klienci będą mogli zapłacić w urzędzie w ramach Programu (w terminalu POS i WebPOS Paybynet)?

Jakie są koszty uczestnictwa Programu dla urzędu?

Czym jest Deklaracja Jednostki i jak urząd ma promować płatności bezgotówkowe?

Czy urząd będzie musiał podpisać z Partnerem/Agentem Rozliczeniowym obsługującym w Programie płatności w terminalach POS dwie umowy, tzn. jedną na akceptację płatności, a drugą na dostarczenie i obsługę terminali POS?

1  2