Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Inkart

Logo Inkart

Inkart to system umożliwiający rozliczanie krajowych transakcji kartowych
pomiędzy wydawcami kart płatniczych i agentami rozliczeniowymi
prowadzącymi działalność w Polsce.

System Inkart przeznaczony jest do rozliczania krajowych transakcji kartowych, dokonanych przy użyciu kart wydanych przez wydawców kart płatniczych prowadzących działalność na polskim rynku, w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce oraz obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych prowadzących działalność na polskim rynku.
Inkart umożliwia rozliczanie krajowych transakcji kartowych dokonywanych w złotych, z użyciem kart wydanych w ramach systemów Visa i MasterCard. Jego konstrukcja pozwala na rozszerzenie zakresu obsługiwanych systemów kartowych także o inne, istniejące już na polskim rynku lub mogące pojawić się w przyszłości.

Uczestnikami systemu Inkart mogą być wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi prowadzący działalność w Polsce.

W ramach systemu Inkart dostępne są:

 • usługa podstawowa – rozliczanie i rozrachunek transakcji kartowych,
 • usługi wspierające:
  - przekierowywanie komunikatów autoryzacyjnych (switch),
  - autoryzacja zastępcza (dla wydawców kart). 

System zapewnia również wsparcie obsługi procesów reklamacyjnych dla transakcji kartowych poprzez dedykowane narzędzie udostępniane uczestnikom.

Dlaczego warto przystąpić do systemu Inkart:

 • bezpieczeństwo – system Inkart podlega nadzorowi Narodowego Banku Polskiego (KIR otrzymał zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu płatności Inkart) oraz posiada certyfikacje wymagane przez organizacje kartowe dla procesów obsługiwanych w systemie, w tym certyfikacje zgodności ze standardem bezpieczeństwa danych kartowych PCI DSS,
 • niezawodność – przyjęte rozwiązania techniczne i funkcjonalne gwarantują wysoką wydajność i niezawodność procesów obsługiwanych w ramach systemu,
 • zaufanie – system prowadzony jest przez KIR - instytucję infrastruktury polskiego sektora bankowego, która od 25 lat świadczy usługi w zakresie rozliczeń transakcji,
 • optymalizacja kosztów – Inkart, w oparciu o przyjęte zasady funkcjonowania, umożliwia uczestnikom optymalizację kosztów operacyjnych związanych z rozliczaniem transakcji kartowych,
 • usprawnienie procesu rozliczenia i rozrachunku – model rozliczenia i rozrachunku systemu Inkart, oparty m.in. o system Elixir, umożliwia automatyzację i przyśpieszenie procesu rozliczania należności pomiędzy uczestnikami systemu,
 • elastyczność – Inkart jest  dostosowany do wymogów rynku lokalnego, zgodny z regulacjami organizacji kartowych, oraz zapewnia dostosowanie do zmian regulacyjnych oraz potrzeb podmiotów działających na rynku polskim,
 • wygoda – system jest przystosowany do obsługi kart różnych systemów płatniczych i różnorodnych typów transakcji kartowych z wykorzystaniem jednego kanału komunikacji z danym uczestnikiem.