Kontakt

Wszelkich informacji udziela:

Przemysław Soboń
tel. (22) 545 54 36
kom. (48) 601 289 456
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem (jak działa, jak przystąpić, współpraca, itd.), prosimy o kontakt.

Invoobill

Logo Invoobill

Efektywne zarządzanie należnościami, zminimalizowanie kosztów dystrybucji faktur oraz wzmocnienie wizerunku firmy – takie korzyści możesz osiągnąć udostępniając swoim klientom Invoobill. To usługa, która umożliwia klientom dostawców usług masowych proste i bezpieczne regulowanie rachunków.

 

Dlaczego warto wdrożyć system Invoobill:

  • wygoda dla klientów – prezentacja i realizacja płatności za usługi odbywa się bezpośrednio w internetowym koncie bankowym klienta. Klient otrzymuje faktury w terminie i może je opłacić jednym kliknięciem, natychmiast po ich otrzymaniu,
  • oszczędność – usługa całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki, w kontaktach pomiędzy dostawcą usług a ich odbiorcą. To pozwala znacznie zmniejszyć koszty działalności firmy, m.in. poprzez ograniczenie kosztów wysyłki papierowych dowodów płatności, etc.,
  • poprawa jakości obsługi klienta oraz efektywne zarządzanie należnościami – Invoobill pozwala sprawdzić, czy klient otworzył fakturę lub zlecił płatność. W systemie dostępne są również funkcjonalności pozwalające skutecznie informować klienta o zbliżającym się terminie płatności oraz narzędzia miękkiej windykacji,
  • bezpieczeństwo – Invoobill jest usługą KIR, operatora systemu rozliczeń międzybankowych Elixir, a to gwarancja, że płatność zostanie dostarczona do odbiorcy, po jej zaakceptowaniu przez klienta,
  • dostępność – usługa Invoobill jest dostępna dla klientów korzystających z bankowości online.
     

Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, usprawnienie procesu zarządzania wierzytelnościami oraz wzmocnienie wizerunku firmy stosującej nowoczesne i ekologiczne rozwiązania – takie korzyści możesz osiągnąć przystępując do systemu Invoobill. To usługa, która umożliwi Twoim klientom proste i bezpieczne regulowanie rachunków bezpośrednio z ich konta poprzez bankowość online.

Invoobill umożliwia przesyłanie do klientów rachunków oraz innych dokumentów, takich jak billingi czy oferty promocyjne, w wersji elektronicznej. Wystawca może na bieżąco kontrolować status płatności, tj. sprawdzać czy klient otworzył fakturę lub zlecił płatność. Usługa Invoobill pozwala na wyeliminowanie z obiegu papierowych dokumentów sprzedaży w kontaktach pomiędzy dostawcą usług a ich odbiorcą.