Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

FAQ

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Jakie są minimalne wymagania do korzystania z usługi Invooclip?

Czy wystawca otrzymuje potwierdzenie otrzymania eFaktury przez odbiorcę?

Jak długo przechowywana jest faktura elektroniczna?

Co dzieje się z eFakturami w przypadku rozwiązania umowy usługi Invooclip?

Co to jest znacznik czasu?

Jakie są opłaty za korzystanie z Invooclipa przez odbiorcę?

Czy odbiorca eFaktury może bez ograniczeń korzystać z archiwum faktur?

Jak długo odbiorca będzie miał dostęp do swojej eFaktury?

Otrzymałem fakturę. Jak mogę zalogować się do systemu Invooclip, aby ją pobrać?

Co należy zrobić w przypadku zapomnienia/zablokowania hasła lub pierwszego logowania?

Nie otrzymałem linku do faktury lub po przejściu na link pojawia się błąd strony. Co zrobić?

Jakiego rodzaju dokumenty mogą być przechowywane w Invooclip?

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: