SDS

System Dokumentów Strukturyzowanych (SDS) jest wspólnym przedsięwzięciem KIR i Związku Polskiego Leasingu. Firmy wypracowały standard komunikacji cyfrowej w procesach związanych z zakupem przedmiotu leasingu.

SDS przeznaczony jest do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy finansującymi leasing a sprzedającymi pojazd dealerami. SDS ma za zadanie uprościć i zautomatyzować proces zakupu pojazdu lub innego przedmiotu leasingu oraz przyspieszyć jego dostarczenie docelowemu odbiorcy.

Usługa SDS jest dostępna w warstwie API, co pozwala na zintegrowanie się z systemami dziedzinowymi Finansujących oraz Dealerów.  Takie rozwiązanie pozwoli na szybką integrację, a użytkownicy SDS nadal będą korzystać z dobrze sobie znanych aplikacji, dodatkowo usługa będzie dostępna poprzez stronę www.

Główne cele SDS to:

  • skrócenie czasu procesu realizacji finansowania oraz przekazania przedmiotu leasingu w użytkowanie;
  • osiągniecie maksymalnej korzyści z wdrożenia Krajowego Systemu eFaktur(Ministerstwo Finansów);
  • obniżenie kosztów związanych z obsługą wszystkich faktur wymienianych między dealerami a finansującymi (np.: kosztów zakupu przedmiotu lub jego serwisowania);
  • zmniejszenie nakładów poprzez automatyzację procesów, redukcję błędów i czasu na korekty oraz właściwe przypisanie sprzedaży do okresu rozliczeń;
  • projektowa współpraca organizacji importerów, dealerów, firm leasingowych i najmu długoterminowego w celu wypracowania wspólnych standardów, rozwiązań poprawiających jakość obsługi klientów, ograniczenia ryzyka dla branży.

SDS jest projektem długoterminowym, w kolejnych etapach planowane są nowe funkcjonalności takie jak szybka rejestracja pojazdów czy też obsługa szkód i serwisowania pojazdu.

Chcesz się dowiedzieć więcej o SDS napisz do nas.