Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2019

Centralna informacja o rachunkach - zapytania o rachunek własny cieszą się coraz większą popularnością

Data: 2019.02.11

W 2018 r. do Centralnej informacji o rachunkach, funkcjonującej w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wpłynęło ponad dwa razy więcej zapytań o rachunek własny niż w roku poprzednim. Zapytania o rachunki spadkodawcy również przekroczyły poziom osiągnięty w 2017 r. Mniej było za to wniosków ze strony tzw. organów uprawnionych – prokuratury, policji, sądów czy komorników sądowych.

1 848 wniosków z zapytaniem o rachunek własny wpłynęło w minionym roku do Centralnej informacji o rachunkach. To wzrost o ponad 102 proc. w stosunku do roku 2017, w którym liczba zapytań wyniosła 914. Rekordowym miesiącem 2018 r. był sierpień, kiedy wpłynęły 283 takie wnioski. – Fakt, że coraz więcej osób chce uzyskać informacje o rachunkach bankowych może wynikać z rosnącej świadomości w obszarze kontroli swoich finansów. Szczególnie, że usługa umożliwia m.in. sprawdzenie, czy ktoś nieuprawniony nie założył konta na nasze nazwisko. W ten sposób klienci mogą zweryfikować, czy ich tożsamość nie została wykorzystana w sposób niezgodny z prawem – komentuje Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo w KIR. Odnotowano również wzrost liczby zapytań o rachunki spadkodawcy - w 2018 r. klienci skierowali 5 611 takich wniosków, podczas gdy w roku poprzednim wpłynęło ich  5 123. 

Przed wdrożeniem Centralnej informacji, zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki Centralnej informacji istnieje możliwość otrzymania informacji w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek. – Znacznie wygodniej jest przesłać jedno zapytanie dotyczące wszystkich interesujących nas rachunków, jeśli mamy do tego tytuł prawny, niż sprawdzać, czy takie rachunki istnieją w każdym banku i SKOK-u z osobnadodaje Maja Markiewicz.

W celu skorzystania z usługi, wnioskodawca składa odpowiedni dokument w wybranym przez siebie banku lub SKOK-u. Po zweryfikowaniu tytułu prawnego, instytucja kieruje zapytanie do Centralnej informacji. W kolejnym kroku Centralna informacja przesyła zapytanie do pozostałych uczestników systemu. – Udzielenie klientowi odpowiedzi trwa kilka dni. Po uzyskaniu informacji od banku lub SKOK-u, Centralna informacja o rachunkach przekazuje zagregowane dane do instytucji, w której klient złożył wniosek – wyjaśnia Maja Markiewicz.

Centralna informacja działa w ramach system Ognivo. To unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Za pośrednictwem systemu z bankami komunikują się wyłącznie uprawnione przepisami prawa podmioty. Więcej o usłudze na www.centralnainformacja.pl

***

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego. Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

 

 

 

 

 

lista aktualności