Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2019

Jak Polacy korzystają z Centralnej informacji o rachunkach?

Data: 2019.07.25

Centralna informacja o rachunkach jest usługą funkcjonującą w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo. Umożliwia uzyskanie informacji o rachunkach osób zmarłych, zapomnianych rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. W ciągu trzech lat działania Centralnej informacji – od lipca 2016 roku – do KIR, jako technologicznego operatora usługi, wpłynęło łącznie 118,7 tys. zapytań.

Udostępnienie Centralnej informacji ułatwiło i uprościło proces poszukiwania rachunków bankowych. Wcześniej zapytanie musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki usłudze KIR takie informacje można otrzymać w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek. Istotne jest to, że składając wniosek nie musimy być klientem danej instytucji – np. nie jest wymagane posiadanie rachunku w banku, w którym chcemy skorzystać z usługi.

Z danych KIR wynika, że od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca br. do systemu wpłynęło 118,7 tys. zapytań, w tym 16,8 tys. dotyczyło spadkobierców oraz 5,2 tys. zapytań o rachunki własne. Z Centralnej informacji korzystają także sądy, komornicy, policja oraz inne uprawnione organy. Z zapytań tego rodzaju skorzystano w tym okresie 96,7 tys. razy.

– Centralna informacja rozwiązuje problem tzw. uśpionych i zapomnianych rachunków, pomagając w identyfikacji nieaktywnych kont w bankach i SKOK-ach. Jest odpowiedzią na potrzeby spadkobierców, którzy nie mogli otrzymać należnego im spadku, ze względu na brak informacji o lokalizacji konta bankowego spadkodawcy– podkreśla Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo w KIR.

Centralna informacja o rachunkach funkcjonuje w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest KIR. Ognivo to unikalne na polskim rynku rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Aplikacja powstała jako narzędzie do wymiany informacji o rozliczeniach międzybankowych i obsługi reklamacji związanych z tymi rozliczeniami. Ognivo służy m.in. sprawnemu przenoszeniu rachunków z banku do banku. – Sukces Centralnej informacji jest bezpośrednio uzależniony od dobrej współpracy banków w ramach systemu Ognivo. KIR, jako kluczowy partner technologiczny sektora,  stwarza przestrzeń do wspólnego działania na rzecz klientów – dodaje Maja Markiewicz.

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w cyfryzacji usług publicznych i procesów gospodarczych.

 

lista aktualności