Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2021

Bank Ochrony Środowiska kolejnym dostawcą tożsamości w mojeID

Data: 2021.04.30

Bank Ochrony Środowiska dołącza do grona dostawców tożsamości dla usługi mojeID zarządzanej przez KIR. Dzięki temu klienci Banku będą mogli w prosty i bezpieczny sposób potwierdzać swoją tożsamość, korzystając z usług udostępnianych online w sektorze publicznym i komercyjnym.

mojeID to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości w usługach komercyjnych oraz w usługach administracji publicznej. Rozwiązanie KIR, dzięki integracji z Węzłem krajowym (login.gov.pl), umożliwia klientom zdalny dostęp do usług świadczonych przez urzędy oraz do szeregu systemów usługowych administracji publicznej, m.in. ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, pacjent.gov.pl. mojeID służy również do uwierzytelniania użytkownika w procesie zakładania i  korzystania z Profilu Zaufanego.

Usługa umożliwia także realizację formalności, które dotychczas wymagały osobistej wizyty u  usługodawców z wielu różnych branż, w tym ubezpieczeniowej, ochrony zdrowia, finansowej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy rozrywkowej. Dzięki mojeID, klienci mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskania dostępu do portali, zawierać umowy oraz ustanawiać polecenie zapłaty.

– Proces cyfryzacji polskiej gospodarki znacznie przyśpieszył w okresie ostatniego roku. Dynamicznie rośnie również wachlarz usług świadczonych online. Kluczową kwestią w rozwoju usług zdalnych jest wiarygodne i bezpieczne potwierdzanie tożsamości online, a to zapewnia usługa mojeID. Cieszymy się, że do grona dostawców tożsamości dołącza BOŚ, którego klienci będą mogli korzystać ze zdalnej weryfikacji tożsamości w wielu różnych sektorach gospodarki, w tym również w administracji publicznej – mówi Wojciech Pantkowski, wiceprezes Zarządu KIR.

mojeID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w procesie zdalnego potwierdzenia tożsamości. Usługa jest zgodna z regulacjami europejskimi i krajowymi w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz spełnia dodatkowe wymagania określone dla wykorzystywania usługi na rzecz administracji publicznej.

– Wdrożenie usługi mojeID to kolejny krok na drodze cyfryzacji Banku Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z KIR udostępniliśmy naszym klientom możliwość zdalnego uwierzytelnienia do usług administracji publicznej, w tym za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, będą oni mogli załatwić wiele spraw w urzędach, a także u wielu usługodawców z różnych sektorów gospodarki, co pozwoli oszczędzić czas i jest po prostu wygodne. Jedną z nich jest możliwość potwierdzenia danych podczas składania wniosków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze". Warto również zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązania są szczególnie przydatne i wartościowe w obecnej sytuacji epidemicznej – mówi Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dotychczas do grona dostawców tożsamości mojeID przystąpiły PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A. oraz banki spółdzielcze zrzeszone i współpracujące z Bankiem BPS S.A. oraz SGB-Bankiem S.A.

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
 

Kontakt dla mediów:

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy tel. (22) 545 53 60, 691 890 58
e-mail: 

 

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest  polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 23,2 mld zł. Oferuje bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Bank Ochrony Środowiska S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: www.bosbank.pl

 

Kontakt dla mediów:

Aneta Stelmaszczyk

Dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich tel.  515 111 665

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
e-mail: ;

 

lista aktualności