Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2021

Digital Excellence Awards 2021 – KIR nagrodzony za skuteczność w digitalizacji procesów biznesowych

Data: 2021.11.22

W konkursie Digital Exellence Awards 2021 KIR otrzymał nagrodę w kategorii Digital Strategic Perspective. Digital Excellence Awards to konkurs, którego Jury co roku wskazuje liderów przemian cyfrowych i wyróżnia firmy o wyjątkowej skuteczności w procesie transformacji cyfrowej, weryfikowanej w oparciu o wyniki biznesowe i wskaźniki gotowości cyfrowej. Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane za portfolio trzech usług KIR: mojeID, mSzafir oraz trwały nośnik, które wspierają przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej.

W tegorocznej edycji konkursu Digital Excellence Awards 2021, KIR został nagrodzony w kategorii Digital Strategic Perspective. Firma zgłosiła do konkursu trzy usługi, które zostały opracowane i wdrożone w odpowiedzi na przyspieszającą cyfryzację gospodarki: trwały nośnik 2.0., działający w oparciu o połączone technologie blockchain, WORM i pieczęć elektroniczną; mojeID, narzędzie wykorzystywane do potwierdzania tożsamości online z wykorzystaniem bankowości elektronicznej; a także mSzafir – kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej, dostępny całkowicie zdalnie. Jury konkursu doceniło znaczenie oferowanych przez firmę usług dla transformacji cyfrowej, urzeczywistniającej się po stronie partnerów firmy – w korzystających z nich firmach komercyjnych i podmiotach administracji publicznej.

KIR to hub usług wspólnych sektora finansowego, w którym budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości, gospodarki i administracji. Rozwijamy je z myślą o wspieraniu naszych partnerów w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Digital Excellence Award to nagroda, będąca potwierdzeniem skuteczności naszych usług, które zwykle działają w tle i nie są widoczne dla użytkownika – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR. – Dostarczamy rozwiązania ‘szyte na miarę’, dopasowujemy je do istniejących procesów biznesowych, pomagamy redukować koszty i podnosić jakość. Tylko u jednego z naszych klientów w ciągu dwóch lat od wdrożenia usługi trwały nośnik wysłano elektronicznie 11 mln dokumentów, co przekłada się na ok. 20 mln zł oszczędności i ocalenie ok. 50 ha lasu. Za pomocą mojeID internauci codziennie potwierdzają swoją tożsamość ok. 220 tys. razy, a w rekordowym dniu ten wskaźnik wzrósł do prawie 650 tys. W 2021 r. wydaliśmy 2 razy więcej długoterminowych e-podpisów mSzafir niż w 2020 r. Są firmy, w których zastosowanie e-podpisu pozwoliło na redukcję kosztów obsługi dokumentów o 75%. Naszą ambicją jest tworzenie i dostarczanie rozwiązań, które przyczyniają się do upowszechniania usług opartych na technologii i odpowiedzialnego budowania cyfrowego świata. Tym bardziej jesteśmy dumni z otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia – dodaje Piotr Alicki.

Konkurs Digital Excellence Awards został stworzony z myślą o wymianie najlepszych praktyk i innowacji w erze cyfrowej i rozwoju dla liderów, którzy dążą do doskonalenia cyfrowych kompetencji. Konkurs ma również za zadanie podnoszenie świadomości na temat roli liderów w transformacji cyfrowej, ich miejsca w organizacji oraz praktyk jakie stosują w przedsiębiorstwach. Jury konkursowe, złożone z ludzi świata nauki i biznesu, co roku wyłania najskuteczniejsze transformacje cyfrowe, przeprowadzone przez polskie firmy i instytucje publiczne.

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
 

lista aktualności