Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2021

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w grudniu i podsumowanie 2020 roku

Data: 2021.01.08

W grudniu 2020 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 184,26 mln transakcji o łącznej wartości 578 mld zł. Łącznie w 2020 r. system Elixir po raz pierwszy w swojej historii przetworzył w ciągu jednego roku ponad 2 mld transakcji. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, w grudniu 2020 r. rozliczono 3,22 mln komunikatów o wartości 18,43 mld euro. Z kolei w tym samym miesiącu w Express Elixir rozliczono 6,97 mln transakcji o wartości 6,95 mld. Rok 2020 to już trzeci rok z rzędu, gdy liczba wszystkich transakcji rozliczonych w systemie Express Elixir wzrosła ponad dwukrotnie względem roku ubiegłego.

W grudniu 2020 r. w systemie Elixir rozliczono 184,26 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 578 mld zł. W tym samym okresie 2019 r. KIR przetworzył 171,43 mln komunikatów, których wartość wyniosła 524 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 7,5 proc., natomiast wartość transakcji wzrosła o 10 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 14 grudnia – 12,82 mln transakcji o wartości 32,43 mld zł.

Łącznie w 2020 r. system Elixir przetworzył 2,01 mld transakcji na kwotę 5,96 bln złotych. Tym samym, pierwszy raz w historii tego systemu, liczba przetwarzanych w ciągu roku transakcji przekroczyła 2 mld. Dla porównania, w 2019 r. przetworzono 1,92 mld transakcji, których wartość wyniosła 5,65 bln zł. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 4,7 proc., a wartość komunikatów wzrosła o 5,3 proc.

W systemie Euro Elixir w grudniu rozliczono 3,22 mln transakcji o wartości 18,43 mld euro. W grudniu 2019 r. zrealizowano 2,7 mln komunikatów, których wartość wyniosła 15,44 mld euro. Rok do roku zarówno liczba transakcji jak i ich wartość wzrosły o 19 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 1 grudnia – system przetworzył wówczas 187,97 tys. transakcji o łącznej wartości 843,7 mln euro.

Łącznie w 2020 r. system Euro Elixir przetworzył 33,09 mln transakcji na kwotę 173,29 mld euro. Dla porównania, w 2019 r. przetworzono 38 mln transakcji, których wartość wyniosła 211,5 mld euro. Tym samym r/r liczba transakcji zmniejszyła się o 13 proc., a wartość komunikatów zmalała o 18 proc. Spadek sumarycznej liczby transakcji i ich wartości r/r wynika z rezygnacji z uczestnictwa w systemie dwóch banków w listopadzie 2019 r.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w grudniu 2020 r. rozliczono 6,97 mln transakcji o wartości 6,95 mld zł. Dla porównania, w grudniu 2019 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 3,13 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 4,67 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do grudnia 2019 r. zwiększyła się o 123 proc., a wartość wzrosła o 49 proc. Największą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 10 grudnia – przetworzono wówczas 341,95 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 378,45 mln zł.

Łącznie w 2020 r. system Express Elixir rozliczył 58,94 mln transakcji na kwotę 64,92 mld zł. Dla porównania w 2019 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 26,7 mln, a ich wartość 44,02 mld zł., co w ujęciu rocznym oznacza wzrost odpowiednio o 121 proc. i 47 proc. To już trzeci rok z rzędu, gdy liczba wszystkich transakcji rozliczonych w systemie Express Elixir rośnie ponad dwukrotnie względem roku ubiegłego.

 

 

 

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

 

lista aktualności