Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2022

Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczyna współpracę z KIR

Data: 2022.02.15

Do grona członków Izby Gospodarki Elektronicznej przystąpił KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.). KIR to technologiczny integrator rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki. Jako kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, od 30 lat firma jest odpowiedzialna za rozliczanie międzybankowych płatności detalicznych w Polsce. Realizuje także działania, które kompleksowo wspierają digitalizację procesów – zarówno w sferze komercyjnej, jak i w administracji publicznej. KIR jest już piątą firmą, która dołączyła do e-Izby od początku 2022 roku.

KIR jest wiodącą firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Wykorzystując unikatowe w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej. Jest pionierem w stosowaniu technologii blockchain i macierzy WORM w postaci trwałego nośnika. We współpracy z czołowymi instytucjami z sektora finansowego, utworzył pierwszy na polskim rynku Sandbox Blockchain, tj. platformę biznesowo-technologiczną, która umożliwia testowanie koncepcji biznesowych opartych na technologii blockchain. Współtworzył infrastrukturę Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm. Dostarcza narzędzia do identyfikacji elektronicznej oraz usługi zaufania, takie jak zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID i kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir.

Jako technologiczny hub usług wspólnych polskiego rynku finansowego, budujemy rozwiązania zarówno dla bankowości, szeregu innych branż gospodarki, a także administracji. Naszym kluczowym zadaniem jest obsługa cyfrowych procesów biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków. Jestem przekonany, że dostarczane przez nas rozwiązania, wykorzystujące naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie, którym chętnie się dzielimy, mogą posłużyć innym członkom e-Izby do tworzenia i  usprawniania własnych procesów biznesowych – komentuje Wojciech Pantkowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Poza usługami wspierającymi sprawne funkcjonowanie bankowości elektronicznej, KIR dostarcza także narzędzia służące bezpiecznej wymianie informacji, w tym przeciwdziałaniu przestępczości finansowej (AML), mechanizmy oparte na analizie big data czy rozwiązania z zakresu otwartej bankowości (open banking).

Cieszymy się, że do e-Izby dołączają kolejne firmy. Jest to dla nas nie tylko potwierdzenie skuteczności i sprawczości naszych działań, ale również zobowiązanie ciągłego rozwoju na rzecz wszystkich członków e-Izby. A Krajowa Izba Rozliczeniowa jest już piątym podmiotem, który dołączył do Izby Gospodarki Elektronicznej od początku 2022 roku – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

KIR jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. W 2021 r. w konkursie Mistrz Innowacyjnej Transformacji w kategorii Technologia i Rynek, odebrał nagrodę za usługę Trwały nośnik, godło „Teraz Polska" dla mojeID oraz nagrodę Digital Excellence Award w kategorii Digital Strategic Perspective za usługi mSzafir, mojeID i Trwały nośnik. W ostatnich latach otrzymał także trzy nagrody od IT@Bank w  kategorii Produkt Roku za usługę Trwały nośnik, system STIR oraz mechanizm podzielonej płatności VAT. Mobilny podpis elektroniczny mSzafir uzyskał tytuły: Projekt Roku 2019 i Projekt Fintech w III edycji Mapy Polskiego Fintechu portalu cashless.pl.

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
 

Kontakt dla mediów:
Anna Olszewska
Rzecznik prasowy tel. (22) 545 53 60, 691 890 584
e-mail: 

 

 

O Izbie Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
Więcej na www.eizba.pl

 

Kontakt dla mediów:
Marta Zagożdżon
Rzecznik prasowy tel. 605 073 929
e-mail:

 

lista aktualności