Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2022

Polacy coraz chętniej korzystają z e-tożsamości

Data: 2022.06.30

Zdalna weryfikacja tożsamości ułatwia dostęp do wielu różnorodnych usług świadczonych online, a jej popularność w naszym prywatnym i zawodowym życiu potwierdza tegoroczne badanie, przeprowadzone na zlecenie KIR i ZBP1. Wynika z niego, że 43 proc. klientów bankowości elektronicznej chętnie skorzystałoby z e-tożsamości załatwiając sprawy urzędowe oraz korzystając z usług świadczonych zdalnie przez komercyjnych usługodawców.

Kompetencje cyfrowe to niezbędne umiejętności we współczesnym świecie, a ich rozwój jest szybszy niż kiedykolwiek. Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 20212, pandemia mogła przyspieszyć rozwój digitalizacji krajów członkowskich Unii Europejskiej nawet o  siedem lat. Polska jest jednym z państw, których obywatele podążają za zmianami technologicznymi i przenoszą coraz więcej swoich spraw do cyberprzestrzeni.

W ostatnich latach nauczyliśmy się korzystać z wielu zdalnych udogodnień – od załatwiania spraw formalnych i dokonywania płatności przez internet czy mobilnie, po naukę obsługi komunikatorów i  platform do pracy z domu. Digitalizacji poddano praktycznie każdą sferę naszego życia. Wraz z upowszechnieniem e-usług wzrasta także zainteresowanie zastosowaniem cyfrowej tożsamości i korzyściami, jakie daje to narzędzie.

Przyszłość e-usług zależy od zdalnej tożsamości

Jak wynika z raportu Fundacji Digital Poland3, o tożsamości cyfrowej słyszało aż 70 proc. Polaków, a  ponad połowa, bo 52 proc. badanych miało okazję ją wykorzystać. Jest to możliwe m.in. dzięki dostępności nowoczesnych i bezpiecznych metod weryfikacji naszych danych osobowych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Jakie zastosowania  cyfrowej tożsamości bankowej klienci uznają za wartościowe? Już 38 proc. z nich skorzystałoby z bankowości elektronicznej, by zdalnie potwierdzić swoje dane przy zawieraniu umów. Z kolei ponad 1/4 (26 proc. badanych) chciałaby w ten sposób uwierzytelnić swoją tożsamość w ramach usług dostarczanych przez dostawców gazu, prądu i wody, a tylko 4  proc. mniej przy zakupie nowej polisy ubezpieczeniowej i dostępie do już posiadanych polis. Dla 1/5 Polaków zdalne potwierdzenie danych osobowych to także szansa na to, by uniknąć stania w długich kolejkach przy umawianiu wizyt lekarskich lub czekaniu na wyniki badań medycznych.  

– Usługi cyfrowe stają się coraz bardzie powszechne i są  coraz szerzej wykorzystywane przez Polaków. Tradycyjne kanały komunikacji ustępują miejsca kontaktom online, a nasze sprawy administracyjne załatwiamy coraz częściej z pominięciem wizyty w urzędzie. W cyberprzestrzeni robimy też zakupy i korzystamy z usług komercyjnych. Jako dostawca usługi mojeID widzimy, że klientom zależy na maksymalnym uproszczeniu procesów uwierzytelnienia. Skrócenie ścieżki realizacji ważnych dla nas spraw wzmacnia pozytywne doświadczenia cyfrowe, co z kolei buduje potencjał rozwoju usług online – mówi Piotr Wichowski, Dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji w KIR.

Do czego jeszcze Polacy chcieliby wykorzystywać cyfrową tożsamość?

Klienci bankowości elektronicznej dostrzegają i doceniają korzyści z cyfrowej komunikacji, przez co skłaniają się ku rozszerzeniu możliwości potwierdzania danych drogą elektroniczną. Przykładowo, respondenci widzieliby zastosowanie tego rozwiązania przy rejestracji i logowaniu do serwisów internetowych (ponad 1/5) oraz w sytuacji kiedy chcą wydać dyspozycję lub autoryzować składane oświadczenie w sprawie urzędowej (1/3).

Niezależnie od deklarowanej gotowości do stosowania tej formy uwierzytelniania, priorytetem dla jej użytkowników jest bezpieczeństwo udostępnianych informacji wrażliwych. W przypadku mojeID, właściwa ochrona danych jest gwarantowana przez zgodność usługi z obowiązującymi regulacjami w zakresie identyfikacji elektronicznej. Dane, których potrzebuje od użytkownika usługodawca, każdorazowo przekazywane są za wiedzą i zgodą klienta, wyrażaną dla każdego przypadku indywidualnego użycia. Dostarczana przez KIR usługa wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i kryptograficzne, zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych.

mojeID umożliwia zdalny dostęp do usług oferowanych i dostarczanych przez firmy komercyjne z różnych sektorów gospodarki, takich jak: ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi finansowe, ochrona zdrowia, energetyka czy gry losowe. Dzięki integracji z tzw. Węzłem krajowym (Login.gov.pl) usługa pozwała również na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu – od złożenia wymaganych wniosków do urzędów, po np. uzyskanie odpisu z urzędu stanu cywilnego.

 

W 2021 r. usługa mojeID została wyróżniona Godłem „Teraz Polska” oraz nagrodą w konkursie Digital Exellence Awards w kategorii Digital Strategic Perspective.

 


Badanie ośrodka Minds & Roses, marzec 2022, N=1000

3 https://digitalpoland.org/assets/publications/Raport_Paperless_2021_digitalpoland.pdf

 

****

KIR, jako podmiot infrastruktury sektora bankowego, od 30 lat odpowiada za utrzymanie i rozwój systemów rozliczeń międzybankowych. Więcej informacji o działalności firmy, od momentu jej powołania z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych, można znaleźć tu: www.30lat.kir.pl.

KIR pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki. Tworzy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania: zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir. Wśród najnowszych projektów firmy są trwały nośnik, oparty na unikalnym połączeniu technologii blockchain, macierzy WORM, rozwiązań chmurowych i usług zaufania oraz bezpłatny Sandbox Blockchain do testowania i akceleracji pomysłów biznesowych.

Wykorzystując najnowsze technologie KIR dostarcza usługi, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji.

 

Kontakt dla mediów:
Anna Olszewska
Rzecznik prasowy tel. (22) 545 53 60, 691 890 584
e-mail: 

lista aktualności