Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2022

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w grudniu i podsumowanie 2021 roku

Data: 2022.01.10

W grudniu 2021 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 194,05 mln transakcji o łącznej wartości 688,55 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,04 mln komunikatów o wartości 29,26 mld euro. Z kolei w Express Elixir w tym samym miesiącu rozliczono 14,23 mln transakcji o wartości 10,49 mld zł.

W grudniu 2021 r. w systemie Elixir rozliczono 194,05 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 688,55 mld zł. W tym samym okresie 2020 r. KIR przetworzył 184,26 mln komunikatów, których wartość wyniosła 578 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 5 proc., natomiast wartość transakcji wzrosła o 19 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 13 grudnia – 13,8 mln transakcji o wartości 32,6 mld zł.

Łącznie w 2021 r. system Elixir przetworzył 2,12 mld transakcji na kwotę 6,8 bln złotych. Dla porównania, w 2020 r. przetworzono 2,01 mld transakcji, których wartość wyniosła 5,96 bln zł. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 5 proc., a wartość komunikatów wzrosła o 14 proc.

W systemie Euro Elixir w grudniu rozliczono 4,04 mln transakcji o wartości 29,26 mld euro. W grudniu 2020 r. zrealizowano 3,22 mln komunikatów, których wartość wyniosła 18,43 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 25 proc., a wartość o 59 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 14 grudnia – system przetworzył wówczas 218,14 tys. transakcji o łącznej wartości 1,23 mld euro.

Łącznie w 2021 r. system Euro Elixir przetworzył 40,27 mln transakcji na kwotę 236,98 mld euro. Dla porównania, w 2020 r. przetworzono 33,09 mln transakcji, których wartość wyniosła 173,29 mld euro. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 22 proc., a wartość komunikatów o 37 proc.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w grudniu 2021 r. rozliczono 14,23 mln transakcji o wartości 10,49 mld zł. Dla porównania, w grudniu 2020 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 6,97 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 6,95 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do grudnia 2020 r. zwiększyła się o 104  proc., a wartość wzrosła o 51 proc. Największą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 10 grudnia – przetworzono wówczas 706,87 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 637,68 mln zł.

Łącznie w 2021 r. system Express Elixir rozliczył 123,3 mln transakcji na kwotę 98,66 mld zł. Dla porównania w 2020 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 58,94 mln, a ich wartość 64,92 mld zł., co w ujęciu rocznym oznacza wzrost odpowiednio o 109 proc. i 52 proc.

 

****

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki. 

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.
 

lista aktualności