Kontakt dla mediów

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy

KIR
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65
tel. 22 545 53 60
kom.: 691 890 584
e-mail:

2017

System Express Elixir umacnia pozycję na rynku płatności natychmiastowych

Data: 2017.04.27

Z najnowszego raportu NBP na temat rozliczeń międzybankowych wynika, że w IV kw. 2016 r. w systemie płatności natychmiastowych Express Elixir klienci banków zlecili 900,6 tys. transakcji o łącznej wartości 3,17 mld zł. W porównaniu z III kw. 2016 r. oznacza to 30 proc. wzrost liczby transakcji oraz 20 proc. wzrost łącznej wartości rozliczonych przelewów natychmiastowych. System Express Elixir obsługiwany jest przez KIR – kluczową instytucję infrastruktury polskiego sektora bankowego.

Według opublikowanego przez Narodowy Bank Polsk raportu dotyczącego rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w IV kw. 2016 r., popularność przelewów natychmiastowych dynamicznie rośnie. W systemie Express Elixir w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zarówno pod względem liczby transakcji, ich łącznej wartości, jak i średnich dziennych obrotów. W porównaniu do III kw. w ostatnim kwartale 2016 r. łączna liczba transakcji wzrosła o 30-proc. – z 695,1 tys. do 900,6 tys. O tyle samo zwiększyła się również średnia dzienna liczba transakcji: w IV kw. 2016 r. klienci banków zlecali w systemie KIR średnio 9 790, a w III kw. – 7 555 przelewów natychmiastowych dziennie.

Jeszcze większa dynamika widoczna jest w ujęciu rocznym. Porównując wyniki osiągnięte w IV kw. 2016 r. do odnotowanych w analogicznym okresie 2015 r., liczba transakcji wzrosła o 112 proc., a łączna wartość komunikatów zwiększyła się o 62 proc. Warto też przypomnieć, że zarówno w listopadzie, jak i w grudniu minionego roku, miesięczna wartość przelewów rozliczonych w systemie Express Elixir po raz pierwszy przekroczyła miliard złotych.

– Dane wskazują na coraz powszechniejszą wśród klientów banków potrzebę szybkiego przelewania pieniędzy. Wzrosty widoczne w statystykach są także efektem rosnącego zasięgu systemu Express Elixir – dotychczas usługę wdrożyło ponad 60 banków komercyjnych i spółdzielczych – wyjaśnia Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. Na rozwój systemu wpływa także rosnąca popularność płatności na numer telefonu (płatności mobilnych typu P2P), pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK, realizowanych z wykorzystaniem Express Elixir. W 2016 r. przelewy tego typu dostępne były dla klientów PKO Banku Polskiego, mBanku, Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego oraz Banku Millennium.

W 2016 r. w systemie Express Elixir rozliczono łącznie 2,69 mln zleceń, czyli niemal o 80 proc. więcej niż w roku poprzednim, a ich łączna wartość wyniosła 10,26 mld zł. Statystyki z I kw. 2017 r. wskazują na utrzymywanie się tendencji wzrostowej co do liczby i wartości zleceń. W ciągu trzech miesięcy 2017 r. w systemie KIR zrealizowano 949,63 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 3,34 mld zł.

Przystąpienie do systemu w marcu 2017 r. Narodowego Banku Polskiego oznacza jakościową zmianę w dostępności systemu płatności natychmiastowych – mówi M. Szymański. – Dzięki wdrożeniu Express Elixir w NBP płatnicy mogą zlecać przelewy natychmiastowe do ZUS i organów administracji skarbowej, a płatności na rzecz tych instytucji mogą być księgowane w czasie liczonym w sekundach – dodaje M. Szymański.

Włączenie banku centralnego jako uczestnika systemu płatności natychmiastowych stanowi rozwiązanie unikalne w skali światowej. Udostępnienie przelewów Express Elixir na rzecz ZUS i organów administracji skarbowej jest udogodnieniem dla obywateli, jak również dla przedsiębiorców, gdyż np. umożliwia skrócenie czasu realizacji opłat celnych w ramach procedur celno-podatkowych. To także ważny element procesu wyrównywania funkcjonalności przelewów natychmiastowych do standardowych przelewów sesyjnych (Elixir), co w efekcie przyczynia się do przyspieszenia obrotu gospodarczego. 

System płatności natychmiastowych Express Elixir został uruchomiony przez KIR w 2012 r. Od tego czasu Polska jako jeden z pierwszych europejskich krajów zyskała możliwość realizacji przelewów w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym w święta.

 

***

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce, obchodzi w 2017 r. 25. rocznicę działalności operacyjnej. Jesteśmy kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewniamy niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie. System Elixir jest uznawany przez Narodowy Bank Polski za system płatności systemowo ważny (Systemically Important Payment System, SIPS), co potwierdza jego znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości i sprawnego obiegu informacji płatniczych. System Express Elixir, umożliwiający realizację przelewów natychmiastowych, w tym przelewów na numer telefonu, został wdrożony przez KIR jako jedno z pierwszych takich rozwiązań na świecie. Jako SWIFT Service Bureau, zapewniamy także dostęp do globalnej sieci SWIFTNet.

Jednym z najnowszych produktów wdrożonych przez KIR jest lokalny system rozliczeń płatności kartowych Inkart, służący do obsługi transakcji kartowych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki prowadzące działalność w Polsce.

Umożliwiając bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, KIR udostępnia system Ognivo, który pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.

Paybynet jest systemem do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych za transakcje dokonywane w e-commerce. System wykorzystywany jest także w jednostkach administracji publicznej, również jako aplikacja webPOS na urządzenia mobilne. W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce - m.in. podpis elektroniczny Szafir oraz Invoobill – usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca w oparciu o kanały bankowości elektronicznej.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

Kontakt dla mediów:

Anna Olszewska

Rzecznik prasowy

tel. (22) 545 53 60, 691 890 584

e-mail: anna.olszewska@kir.pl

lista aktualności