Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Ile rachunków bankowych przenoszą klienci w systemie Ognivo?

Data: 2017.01.25

Moduł służący przenoszeniu rachunków bankowych w systemie Ognivo został wdrożony przez KIR w 2010 r. Polska to pierwszy kraj w Unii Europejskiej, który udostępnił tę usługę w sposób elektroniczny. W IV kw. 2016 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 7 571 osób. W skali miesiąca najwięcej wniosków – 2,7 tys. wpłynęło w październiku. W ciągu całego roku 2016 liczba rachunków przenoszonych przez klientów banków w systemie udostępnianym przez KIR, wyniosła ponad 40,8 tys.

Dzięki ograniczeniu zaangażowania klienta do absolutnego minimum, przenoszenie rachunku w banku korzystającym z usługi Ognivo jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć dyspozycję zamknięcia konta i przeniesienia danych do nowego banku. Dotyczy to salda, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz przekazania informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta. Usługa jest rekomendowana przez Związek Banków Polskich, ale warto pamiętać, że należy do katalogu usług opcjonalnych.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego w IV kw. 2016 r. wyniosła 7 571. W tym samym okresie 2015 r. odnotowano 14 694 takie wnioski. W ubiegłym roku z udostępnianej przez banki usługi przeniesienia rachunku bankowego w systemie Ognivo skorzystały łącznie 40 822 osoby. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku bankowego z wykorzystaniem usługi KIR w IV kw. 2016 r. zdecydowało się 7 509 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 390 osób, tj. 97,6 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 584 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 419 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie systemu Ognivo.

lista aktualności