Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

KIR opracował prototypowe rozwiązania dla trwałego nośnika informacji

Data: 2018.02.01

W styczniu 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na „trwałym nośniku”, jeżeli strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci we właściwym okresie. Zdaniem UOKiK, procesy utrzymywania dokumentów dotyczących relacji z klientami (np. taryfy opłat) oraz systemy bankowości elektronicznej, wykorzystywane przez banki do komunikacji z konsumentami, w obecnej formie nie spełniają wszystkich wymogów trwałego nośnika informacji.

W tym kontekście środowisko bankowe podjęło decyzję o wypracowaniu wspólnego rozwiązania sektorowego. Prace koncepcyjne (PoC - Proof of Concept) Trwałego Nośnika Informacji zostały przeprowadzone przez banki i bankowe spółki infrastrukturalne, w tym KIR, pod egidą ZBP. W ich wyniku KIR zaproponował dwa autorskie warianty rozwiązania, wykorzystujące kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz technologię blockchain.

- W ramach prac PoC Trwałego Nośnika, KIR opracował na potrzeby sektora bankowego pierwszą w Polsce, w pełni funkcjonalną i zintegrowaną z wybranymi bankami platformę blockchain - mówi Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR. - Jeżeli wdrożenie prototypu trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr przyniesie oczekiwane rezultaty, planujemy rozwinąć ten system do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, ułatwiającego spełnienie wymogów zgodności prawnej w obszarze komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia ta jest wystarczająco stabilna, aby sprostać wszelkim wymaganiom biznesowym - dodaje R. Trętowski.

Banki są zobowiązane do trwałego zapisywania przeznaczonych dla klienta dokumentów, bez możliwości ich modyfikacji. Opracowane przez KIR rozwiązanie gwarantuje łatwą integrację z systemami bankowymi, wysoką wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo, umożliwiając dostęp do dokumentów zarówno obecnym jak i dla byłym klientom banku.

Po pozytywnej weryfikacji założeń PoC, KIR kontynuuje - wraz z bankami - prace nad wykorzystaniem innej, obecnie wdrażanej usługi - mojeID, która pozwoli m.in. uwierzytelnienie się  przez klienta banku do prywatnych dokumentów, zarówno w trakcie jak i po ustaniu jego relacji z bankiem. W najbliższym czasie KIR dostarczy sektorowi bankowemu rekomendacje w zakresie docelowego rozwiązania trwałego nośnika informacji.

 

lista aktualności