Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Od operatora płatności do huba technologicznego – 30 lat KIR

Data: 2021.11.22

KIR powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 banków komercyjnych oraz Narodowego Banku Polskiego z myślą o profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Pierwszym uruchomionym w tym celu systemem był SYBIR, oparty na wymianie dokumentów papierowych, a wkrótce potem, jako pierwszy w tej części Europy, wdrożony został w pełni elektroniczny system Elixir. W kolejnych latach KIR uruchomił systemy Euro Elixir i Express Elixir. Dzięki intensywnej transformacji, w ostatnich latach firma przekształciła się w sektorowy hub technologiczny i stała się dostawcą cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i  administracji. KIR, powołany do życia aktem notarialnym z 22 listopada 1991 r., jest dziś kreatorem innowacyjnych rozwiązań i zaufanym partnerem w digitalizacji procesów dla biznesu i sektora publicznego.

Intensywny rozwój technologiczny sprawił, że w ostatnich latach firma do swoich zadań infrastrukturalnych w ramach sektora bankowego, dołączyła także cyfrowe usługi dla innych działów gospodarki, w tym administracji publicznej. KIR wdraża nowoczesne rozwiązania w takich branżach jak m.in. telekomunikacja, ochrona zdrowia, energetyka czy ubezpieczenia. – Od początku swojej działalności staramy się odpowiadać na wyzwania związane z rozwojem technologii i zmianami prawnymi. Jesteśmy skoncentrowani na propagowaniu w pełni zdalnych procesów biznesowych. Aktywnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki cyfrowej. Dzięki zaufaniu naszych partnerów, rozbudowaliśmy rolę integratora usług wspólnych w ramach sektora finansowego o rozwiązania, z  których korzystają inne branże, podmioty komercyjne i instytucje publiczne – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Fundamenty cyfrowej gospodarki

Poza usługami wspierającymi sprawne funkcjonowanie bankowości elektronicznej, KIR dostarcza także narzędzia służące bezpiecznej wymianie informacji, mechanizmy oparte na analizie big data, rozwiązania z zakresu otwartej bankowości i AML. Od przeszło dwudziestu lat firma dostarcza usługi e-podpisu – w tym, kluczowych dla bezpieczeństwa obrotu prawnego, kwalifikowanych podpisów elektronicznych i elektronicznych pieczęci. W  2020 r. KIR udostępnił nowatorskie rozwiązanie w tym zakresie: mSzafir mobilny podpis elektroniczny w  całkowicie zdalnej wersji. Dziś e-podpis jest jednym z kluczowych rozwiązań dla biznesu, umożliwiającym m.in. rezygnację z papieru i dalszy rozwój idei paperless. W odpowiedzi na dynamiczny rozwój usług online firma zaprojektowała także mojeID, usługę zdalnej weryfikacji tożsamości w oparciu o dane z własnej bankowości elektronicznej użytkownika. Z mojeID można korzystać zarówno w relacjach z administracją publiczną, jak i  biznesem.

– Dbając o jakość i bezpieczeństwo naszych usług, przez lata zbieraliśmy doświadczenie i budowaliśmy zaufanie u naszych partnerów. Dzięki temu dziś sprawnie dostarczamy technologie ściśle dopasowane do ich potrzeb. Nasze rozwiązania pomagają innym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Łączymy ze sobą różnych uczestników rynku, dzieląc się wiedzą i kompetencjami sprawdzonymi w praktyce. Kluczem do dalszego, zrównoważonego rozwoju usług cyfrowych w Polsce jest międzysektorowa współpraca wielu podmiotów – dodaje Piotr Alicki

KIR nie zwalnia tempa

W swojej działalności KIR od 30 lat pokazuje, że jest w stanie nie tylko dopasować się do nowych wyzwań i  trendów technologicznych, lecz także skutecznie je kreować. W planach ma także kolejne projekty, które przyniosą gospodarce wymierne korzyści, zarazem poprawiając jakość i bezpieczeństwo cyfrowego życia Polaków.

Jesteśmy dumni z osiągnieć ostatnich trzech dekad. Wierzymy, że u podstaw każdych relacji, w tym biznesowych, leży zaufanie. Dlatego cieszymy się, że nasi klienci są z nami od lat i ufają naszym usługom. Zwłaszcza ostatnie miesiące były wyzwaniem dla nas wszystkich i wymagały przyspieszenia wdrożeń cyfrowych rozwiązań, które planowane były w perspektywie kolejnych lat. Tempo zmian narzucone okolicznościami w jakich funkcjonujemy od ponad roku, w języku biegaczy można porównać do przejścia ze spokojnego truchtu do sprinterskiego zrywu. Patrząc na trendy w otoczeniu rynkowym widzimy, że czeka nas poważny maraton, ale w KIR nie planujemy zwalniać tempa – podsumowuje Piotr Alicki.

 

KIR jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Tylko w ostatnich latach firma otrzymała: w 2018 r. trzy nagrody od IT@Bank w kategorii Produkt Roku – za usługę Trwały nośnik,  system STIR oraz mechanizm podzielonej płatności VAT; podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej w 2019 r. tytuł Partnera Roku dla KIR oraz w 2020 r. tytuł Projekt Roku dla mSzafir; mSzafir został uznany za Projekt Fintech 2020 w III edycji Mapy Polskiego Fintechu portalu cashless.pl; w 2021 r. w konkursie Mistrz Innowacyjnej Transformacji w kategorii Technologia i Rynek nagrodę za usługę Trwały nośnik, godło ,,Teraz Polska" dla mojeID oraz nagrodę Digital Excellence Award w kategorii Digital Strategic Perspective za usługi mSzafir, mojeID i Trwały nośnik.

 

lista aktualności