Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w II kw. 2022 r.

Data: 2022.07.18

W II kw. 2022 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 4 704 osoby. Najwięcej wniosków w tym kwartale - ponad 1,7 tys. - wpłynęło w maju. 

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta. 

 

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w II kw. 2022 r. wyniosła 4 704. W tym samym okresie 2021r. odnotowano 4 013 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2022 r. zdecydowało się 4 656 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 451 osób, tj. około 95 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 739 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 484 osoby.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych. Więcej informacji na stronie www.przenoszenierachunkow.pl

 

lista aktualności