Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w grudniu 2018 r.

Data: 2019.01.07

KIR rozliczył w grudniu 2018 r. w systemie Elixir 158,8 mln transakcji o łącznej wartości 473,7 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – rozliczono 2,99 mln komunikatów o wartości 18,62 mld euro. W Express Elixir przetworzono 1,53 mln przelewów natychmiastowych o wartości 3,1 mld zł.

W grudniu 2018 r. w systemie Elixir rozliczono 158,8 mln transakcji, obejmujących uznania (w tym polecenia przelewu) oraz obciążenia (w tym polecenia zapłaty) o wartości 473,7 mld zł. W ubiegłym roku w tym okresie zrealizowano 154,96 mln komunikatów, których wartość wyniosła 437,31 mld zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym liczba transakcji zwiększyła się o 2,48 proc., a ich wartość wzrosła o 8,32 proc. Największą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 10 grudnia. Tego dnia rozliczono ponad 15,1 mln transakcji o wartości 28,1 mld zł.

Łącznie w 2018 r. system Elixir przetworzył 1,84 mld transakcji na kwotę 5,26 bln złotych. Dla porównania, w 2017 r. przetworzono 1,8 mld transakcji, których wartość wyniosła 4,76 bln zł. Tym samym r/r liczba transakcji zwiększyła się o 2,56 proc., a wartość komunikatów wzrosła o 10,52 proc.

W systemie Euro Elixir w grudniu 2018 r. rozliczono 2,99 mln transakcji o wartości 18,62 mld euro. Rok wcześniej w grudniu zrealizowano 2,38 mln komunikatów, których wartość wyniosła 14,86 mld euro. W odniesieniu do grudnia ubiegłego roku, liczba transakcji wzrosła o 26 proc., a wartość transakcji zwiększyła się o 25 proc. Rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów w tym miesiącu był 21 grudnia – system przetworzył wtedy 184,4 tys. transakcji o łącznej wartości 1,39 mld euro.

W 2018 r. w Euro Elixir zrealizowano łącznie 32,16 mln transakcji o wartości 185 mld euro, co wobec danych z 2017 r. stanowi wzrost liczby transakcji o 18,2 proc. (27,21 mln) i wzrost wartości transakcji o 18,5 proc. (156 mld euro).

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w grudniu 2018 r. rozliczono 1,53 mln przelewów natychmiastowych, o wartości 3,1 mld zł. W tym samym okresie w roku 2017, w systemie Express Elixir zrealizowano 674,67 tys. transakcji o wartości 1,99 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych w porównaniu do grudnia 2017 r. zwiększyła się o 126 proc. a ich wartość wzrosła o 56 proc. Najwyższą w miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 grudnia – przetworzono wówczas ponad 87,6 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 189 mln zł, natomiast najwyższa dzienna wartość transakcji, odnotowana 21 grudnia, wyniosła 222,27 mln zł.

W 2018 r. system Express Elixir rozliczył 12,54 mln transakcji na kwotę 29,77 mld złotych. Dla porównania w 2017 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 5 mln, a ich wartość 17 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost stosownie o 153 proc. i 75 proc.

 

lista aktualności