Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w listopadzie 2017 r.

Data: 2017.12.06

W listopadzie 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 152,32 mln komunikatów o wartości 418,68 mld zł, a w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,47 mln komunikatów o wartości 14,22 mld euro. W systemie Express Elixir rozliczono rekordową liczbę 601,25 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,82 mld zł.  

W listopadzie 2017 r. w systemie Elixir rozliczono 152,32 mln transakcji, które obejmowały uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), na łączną kwotę 418,68 mld zł. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku system przetworzył 145 mln  komunikatów o wartości 381,1 mld zł. W ujęciu rocznym liczba rozliczonych transakcji wzrosła o 5 proc., a ich wartość zwiększyła się o blisko 10 proc. Największą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów rozliczono 13 listopada – 10,85 mln transakcji o wartości 19,36 mld zł.  

W systemie Euro Elixir w listopadzie 2017 r. rozliczono 2,47 mln komunikatów, których wartość wyniosła 14,22 mld euro. Dla porównania, w listopadzie 2016 r. system rozliczył 2,2 mln  komunikatów o wartości 11,54 mld euro. W zestawieniu rocznym oznacza to wzrost liczby transakcji o 16 proc. oraz wzrost wartości rozliczonych komunikatów o 23 proc. W omawianym miesiącu największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir została zrealizowana 10 listopada. Rozliczono wówczas 132 tys. komunikatów, których wartość wyniosła 694,2 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w listopadzie 2017 r. rozliczono 601,25 tys. transakcji na kwotę 1,82 mld zł, co jest miesięcznym rekordem zarówno jeżeli chodzi o liczbę, jak i wartość transakcji. W tym samym miesiącu ubiegłego roku system przetworzył 267,94 tys. komunikatów o wartości 1,05 mld zł. W zestawieniu rok do roku, liczba rozliczonych komunikatów zwiększyła się o 124 proc., a ich wartość wzrosła o 73 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu rozliczono 10 listopada. System przetworzył wówczas 36,3 tys. komunikatów na kwotę 111,4 mln zł.

lista aktualności