Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w lutym 2017 r.

Data: 2017.03.07

W lutym 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 141,19 mln komunikatów o wartości 345,74 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 1,93 mln komunikatów o wartości 10,43 mld euro, a w systemie Express Elixir – 301,39 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,03  mld zł.

W systemie Elixir w lutym 2017 r. rozliczono 141,19 mln transakcji, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 345,74 mld  zł. W analogicznym okresie 2016 r. system przetworzył 140,02 mln komunikatów o wartości 338,35 mld zł. W zestawieniu r/r oznacza to wzrost liczby komunikatów o 0,8 proc., a wartości o 2 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w tym miesiącu odnotowano 13 lutego, kiedy to KIR rozliczył 10,56 mln komunikatów o wartości 17,82 mld zł.

W lutym 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczonych zostało 1,93 mln komunikatów o wartości 10,43 mld euro. Dla porównania, w lutym 2016 r. system zrealizował 1,56 mln komunikatów o wartości 8,12 mld euro. Tym samym w zestawieniu r/r odnotowano ponad 23 proc. wzrost liczby transakcji oraz 28 proc. wzrost wartości komunikatów. Największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w lutym została rozliczona 14 dnia miesiąca i wyniosła 103,79 tys., a ich wartość osiągnęła 504,23 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w lutym 2017 r. rozliczono 301,39 tys. przelewów o wartości 1,03 mld zł. W lutym 2016 r. system rozliczył 141,8 tys. komunikatów o wartości 612,64 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 112  proc. pod względem liczby przelewów oraz o przeszło 67 proc. pod względem ich wartości. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Express Elixir w tym miesiącu odnotowano 10 lutego, kiedy rozliczono 18,41 tys. komunikatów o wartości 61,61 mln zł. Natomiast ostatniego dnia miesiąca - 28 lutego - system rozliczył zlecenia o najwyższej dziennej wartości w tym okresie, wynoszącej 68,05 mln zł.

Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

lista aktualności