Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w marcu 2017 r.

Data: 2017.04.06

W marcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 159,41 mln komunikatów o wartości 403,72 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,31 mln komunikatów o wartości 12,93 mld euro, a w systemie Express Elixir – 341,66 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,29 mld zł.

W systemie Elixir w marcu 2017 r. rozliczono 159,41 mln komunikatów, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 403,72 mld zł. W analogicznym okresie 2016 r. system przetworzył 147,93 mln komunikatów o wartości 367,1 mld zł. W zestawieniu r/r oznacza to wzrost liczby komunikatów o 8 proc., a wartości o 10 proc. Porównując I kwartał 2017 r. do tego samego okresu w 2016 r., wzrost wynosi odpowiednio 6 proc. i 8 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w tym miesiącu odnotowano 13 marca - KIR rozliczył wówczas 11,46 mln komunikatów o wartości 18,4 mld zł.

W marcu 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczonych zostało 2,31 mln komunikatów o wartości 12,93 mld euro. Dla porównania, w marcu 2016 r. system zrealizował 1,73 mln komunikatów o wartości 9,17 mld euro. Tym samym w zestawieniu r/r odnotowano ponad 33 proc. wzrost liczby transakcji oraz 41 proc. wzrost wartości komunikatów. Zestawiając dane z I kwartału 2017 r. do tego samego okresu z 2016 r., wzrost wynosi odpowiednio 32 proc. i 37 proc. Największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w marcu została rozliczona ostatniego dnia miesiąca i wyniosła 118,94 tys, a ich wartość osiągnęła 694,75 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w marcu 2017 r. rozliczono 341,66 tys. transakcji o wartości 1,29 mld zł. W marcu 2016 r. system rozliczył 182,28 tys. komunikatów o wartości 761,81 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 87 proc. pod względem liczby komunikatów oraz o blisko 70 proc. pod względem ich wartości. W I kwartale 2017 r., wobec tego samego okresu w 2016 r., odnotowano wzrost zarówno liczby, jak i wartości komunikatów, odpowiednio o 106 proc. i 70 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Express Elixir w tym miesiącu odnotowano 10 marca - rozliczono 18,33 tys. komunikatów o wartości 71,75 mln zł. Natomiast ostatniego dnia miesiąca - 31 marca, system rozliczył zlecenia o najwyższej dziennej wartości w tym okresie, wynoszącej 79,69 mln zł.

Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

W poniedziałek 17 kwietnia, w związku ze Świętami Wielkanocnymi, system Elixir - jak we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy - nie będzie funkcjonował. Oznacza to, że przelew zlecony w tym systemie w piątek, 14 kwietnia po godz. 16.00 zostanie rozliczony we wtorek, 18 kwietnia w pierwszej sesji rozliczeniowej systemu Elixir.

lista aktualności