Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w październiku 2017 r.

Data: 2017.11.06

W październiku 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 158,25 mln komunikatów o wartości 429,27 mld zł, a w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,5 mln komunikatów o wartości 14,34 mld euro. W systemie Express Elixir rozliczono 488,06 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,67 mld zł.  

W systemie Elixir, w październiku 2017 r. rozliczono 158,25 mln transakcji, które obejmowały uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), na łączną kwotę 429,27 mld zł. W tym samym miesiącu ubiegłego roku system przetworzył 146,4 mln komunikatów o wartości 379,94 mld zł. Tym samym w ujęciu rocznym liczba rozliczonych transakcji wzrosła o 8 proc., a ich wartość zwiększyła się o 13 proc. Największą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów rozliczono 9 października - 11,79 mln o wartości 23,84 mld zł.

W październiku 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 2,5 mln komunikatów, których wartość wyniosła 14,34 mld euro. Dla porównania, w październiku 2016 r. system rozliczył 2,03 mln  komunikatów o wartości 10,42 mld euro. W zestawieniu rok do roku oznacza to wzrost liczby transakcji o 23 proc. oraz wzrost wartości rozliczonych komunikatów o 38 proc. W omawianym miesiącu największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir została zrealizowana 13 października. Rozliczono wówczas 132,58 tys. komunikatów, których wartość wyniosła 673,1 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w październiku 2017 r. rozliczono 488,06 tys. transakcji na kwotę 1,67 mld zł. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku system przetworzył 247,66 tys. komunikatów o wartości 952,2 mln zł. W zestawieniu rocznym, liczba rozliczonych komunikatów zwiększyła się o 97 proc., a ich wartość wzrosła o 75 proc. Najwyższą w październiku dzienną liczbę transakcji oraz ich wartość rozliczono ostatniego dnia miesiąca – 31 października. System przetworzył wówczas 29,4 tys.  komunikatów na kwotę 102,26 mln zł.

lista aktualności