Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w sierpniu 2017 r.

Data: 2017.09.13

W sierpniu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 144,33 mln komunikatów o wartości 398,6 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,35 mln komunikatów o wartości 13,41 mld euro, a w systemie Express Elixir – 384,57 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,41 mld zł.

W systemie Elixir w sierpniu 2017 r. rozliczono 144,33 mln komunikatów obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 398,6 mld zł. Dla porównania, w sierpniu 2016 r., system przetworzył 140,19 mln komunikatów na łączną kwotę 369,30 mld zł. Oznacza to, że r/r liczba rozliczonych komunikatów wzrosła o 3 proc., a ich wartość - o 8 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w analizowanym miesiącu odnotowano 10 sierpnia – tego dnia przetworzono 9,37 mln komunikatów o wartości 19,74 mld zł.

W sierpniu 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 2,35 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,41 mld euro. W sierpniu ubiegłego roku system przetworzył 1,89 mln komunikatów o wartości 9,62 mld euro. Tym samym w ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby rozliczonych komunikatów o 24 proc. oraz wzrost wartości transakcji o 39,5 proc. Największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w tym miesiącu została zrealizowana 22 sierpnia. Rozliczono wówczas 127,15 tys. komunikatów o wartości 724,96 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w sierpniu 2017 r. rozliczono 384,57 tys. transakcji o wartości 1,41 mld zł. W analogicznym okresie 2016 r. system rozliczył 230,06 tys. komunikatów, których wartość wyniosła 884,23 mln zł. W zestawieniu rocznym oznacza to, że liczba rozliczonych komunikatów zwiększyła się o 67 proc., a ich wartość o 59,4 proc. Największą dzienną liczbę transakcji rozliczono 10 sierpnia -  20,51 tys. przelewów, natomiast najwyższa dzienna wartość przetworzonych zleceń została odnotowana 31 sierpnia i wyniosła 77,52 mln zł.

Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

lista aktualności