Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w styczniu 2017 r.

Data: 2017.02.09

W styczniu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 144,85 mln komunikatów o wartości 377,98 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 1,98 mln komunikatów o wartości 10,88 mld euro, a w systemie Express Elixir – 306,57 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,02 mld zł.

W systemie Elixir w styczniu 2017 r. rozliczono 144,85 mln komunikatów, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 377,98 mld zł. Dla porównania, w styczniu 2016 r. system rozliczył 131,35 mln komunikatów, których wartość wyniosła 336,86 mld zł. W zestawieniu r/r oznacza to wzrost liczby komunikatów o 10 proc., a wartości o 12 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w tym miesiącu odnotowano 9 stycznia – tego dnia rozliczono 12,56 mln komunikatów o wartości 23,94 mld zł.

W styczniu 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 1,98 mln komunikatów o wartości 10,88 mld euro. W analogicznym miesiącu 2016 r. system rozliczył 1,43 mln komunikatów o wartości 7,59 mld euro, co w skali roku daje 38 proc. wzrost pod względem liczby i 43 proc. pod względem wartości styczniowych komunikatów. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Euro Elixir w styczniu 2017 r. rozliczono 10 dnia miesiąca – było ich 108,23 tys. o wartości 540,05 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych i przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w styczniu 2017 r. rozliczono 306,57 tys. przelewów o wartości 1,02 mld zł. Dla porównania, w styczniu 2016 r. zrealizowano 135,57 tys. transakcji o wartości 587,35 mln zł. W ujęciu rocznym, liczba zrealizowanych przelewów zwiększyła się o 126 proc., a ich wartość o 74 proc. 10 stycznia 2017 r. odnotowano największą dzienną liczbę transakcji w skali tego miesiąca – rozliczono wówczas 17,18 tys. transakcji o wartości 55,27 mln zł.

Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

lista aktualności