Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

System Express Elixir umacnia pozycję na rynku płatności natychmiastowych

Data: 2017.04.27

Z najnowszego raportu NBP na temat rozliczeń międzybankowych wynika, że w IV kw. 2016 r. w systemie płatności natychmiastowych Express Elixir klienci banków zlecili 900,6 tys. transakcji o łącznej wartości 3,17 mld zł. W porównaniu z III kw. 2016 r. oznacza to 30 proc. wzrost liczby transakcji oraz 20 proc. wzrost łącznej wartości rozliczonych przelewów natychmiastowych. System Express Elixir obsługiwany jest przez KIR – kluczową instytucję infrastruktury polskiego sektora bankowego.

Według opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu dotyczącego rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w IV kw. 2016 r., popularność przelewów natychmiastowych dynamicznie rośnie. W systemie Express Elixir w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zarówno pod względem liczby transakcji, ich łącznej wartości, jak i średnich dziennych obrotów. W porównaniu do III kw. w ostatnim kwartale 2016 r. łączna liczba transakcji wzrosła o 30-proc. – z 695,1 tys. do 900,6 tys. O tyle samo zwiększyła się również średnia dzienna liczba transakcji: w IV kw. 2016 r. klienci banków zlecali w systemie KIR średnio 9 790, a w III kw. – 7 555 przelewów natychmiastowych dziennie.

Jeszcze większa dynamika widoczna jest w ujęciu rocznym. Porównując wyniki osiągnięte w IV kw. 2016 r. do odnotowanych w analogicznym okresie 2015 r., liczba transakcji wzrosła o 112 proc., a łączna wartość komunikatów zwiększyła się o 62 proc. Warto też przypomnieć, że zarówno w listopadzie, jak i w grudniu minionego roku, miesięczna wartość przelewów rozliczonych w systemie Express Elixir po raz pierwszy przekroczyła miliard złotych.

– Dane wskazują na coraz powszechniejszą wśród klientów banków potrzebę szybkiego przelewania pieniędzy. Wzrosty widoczne w statystykach są także efektem rosnącego zasięgu systemu Express Elixir – dotychczas usługę wdrożyło ponad 60 banków komercyjnych i spółdzielczych – wyjaśnia Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. Na rozwój systemu wpływa także rosnąca popularność płatności na numer telefonu (płatności mobilnych typu P2P), pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK, realizowanych z wykorzystaniem Express Elixir. W 2016 r. przelewy tego typu dostępne były dla klientów PKO Banku Polskiego, mBanku, Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego oraz Banku Millennium.

W 2016 r. w systemie Express Elixir rozliczono łącznie 2,69 mln zleceń, czyli niemal o 80 proc. więcej niż w roku poprzednim, a ich łączna wartość wyniosła 10,26 mld zł. Statystyki z I kw. 2017 r. wskazują na utrzymywanie się tendencji wzrostowej co do liczby i wartości zleceń. W ciągu trzech miesięcy 2017 r. w systemie KIR zrealizowano 949,63 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 3,34 mld zł.

Przystąpienie do systemu w marcu 2017 r. Narodowego Banku Polskiego oznacza jakościową zmianę w dostępności systemu płatności natychmiastowych – mówi M. Szymański. – Dzięki wdrożeniu Express Elixir w NBP płatnicy mogą zlecać przelewy natychmiastowe do ZUS i organów administracji skarbowej, a płatności na rzecz tych instytucji mogą być księgowane w czasie liczonym w sekundach – dodaje M. Szymański.

Włączenie banku centralnego jako uczestnika systemu płatności natychmiastowych stanowi rozwiązanie unikalne w skali światowej. Udostępnienie przelewów Express Elixir na rzecz ZUS i organów administracji skarbowej jest udogodnieniem dla obywateli, jak również dla przedsiębiorców, gdyż np. umożliwia skrócenie czasu realizacji opłat celnych w ramach procedur celno-podatkowych. To także ważny element procesu wyrównywania funkcjonalności przelewów natychmiastowych do standardowych przelewów sesyjnych (Elixir), co w efekcie przyczynia się do przyspieszenia obrotu gospodarczego. 

System płatności natychmiastowych Express Elixir został uruchomiony przez KIR w 2012 r. Od tego czasu Polska jako jeden z pierwszych europejskich krajów zyskała możliwość realizacji przelewów w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym w święta.

lista aktualności