Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Usługi rozliczeniowe

Zleciłem przelew krajowy w złotówkach - kiedy będzie na rachunku odbiorcy?

Czy KIR może przetrzymywać środki z przelewów, opóźniających realizację?

Czy można sprawdzić, co oznaczają kody błędów dotyczące odrzuceń BIF?

Czy uczestnicy, którzy przyczynili się do uruchomienia Gwarancji Rozrachunku, ponoszą z tego tytułu jakieś koszty?

W jakich terminach KIR informuje o zmianach w dokumentacji?

Jakie są koszty przystąpienia i korzystania z usług KIR?

Co zrobić, jeśli nie ma informacji o dokonaniu rozrachunku?

Kiedy mogę próbować wycofać BIF?

Kiedy należy powiadomić KIR o zmianach w danych jednostek?

Czy KIR udziela informacji o transakcjach przetworzonych przez system Elixir i Euro Elixir?

W jakich godzinach przeprowadzane są sesje rozliczeniowe w systemie Elixir?

Czy 24 i 31 grudnia rozliczenia przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych?

Do kogo należy kierować zapytania w sprawie symboli formularzy PIT, VAT itd.?

Jak długo trwa realizacja przelewu w euro, jeśli odbiorca ma rachunek w banku w innym europejskim kraju?

Ognivo

Czym jest usługa Ognivo?

Kto ma dostęp do informacji przez Ognivo?

Jakie informacje mogą uzyskać przez Ognivo administracyjne organy egzekucyjne?

Czy wszyscy uczestnicy Ognivo mają dostęp do tych samych informacji?

Czy Ognivo to bezpieczny system? Czy istnieje ryzyko wypłynięcia danych osobowych z banku lub pozostałych użytkowników w drodze składania zapytań?

Czym różni się sposób pozyskiwania informacji przez Ognivo od tradycyjnej metody?

1  2  3    

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: