Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Usługi Swift

Bank potrzebuje zmienić routing komunikatów. Czy możliwe jest dokonanie zmiany w ciągu dnia?

Emir

Czy przetwarzanie dokumentów rozliczeniowych w usłudze Emir zapewnia poprawność pozyskanych danych rozliczeniowych?

Jak szybko otrzymuje się wyniki przetworzenia dokumentacji w systemie Emir?

W jakim formacie są udostępniane wyniki przetwarzania w usłudze Emir?

Czy bank może samodzielnie zeskanować dokumenty rozliczeniowe i zlecić KIR przygotowanie komunikatu Elixir?

Jakie skanery mogą być wykorzystane przez bank do skanowania dokumentacji rozliczeniowej w usłudze Emir?

  1  2  3 

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR lub
    2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
  4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
  7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: