Administracja

Podpis elektroniczny Szafir

Podpis elektroniczny Szafir – usługa umożliwiająca komunikację w formie elektronicznej między urzędami a przedsiębiorcami i osobami prywatnymi.

Paybynet

Paybynet – usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta klienta na konto urzędu. Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów usługa umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Ognivo

Ognivo – rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji pomiędzy instytucjami uprawnionymi do uzyskiwania danych o klientach banków, takimi jak: komornicy sądowi oraz sądy i prokuratury a bankami.

Invoobill

Invoobill – usługa umożliwiająca klientom urzędu dostęp do rachunków, takich jak opłaty za wywóz nieczystości czy podatek od nieruchomości i ich opłacanie, bezpośrednio z konta w bankowości internetowej.