Baner_Kategorie_Rozliczenia_desktop.jpg

Dostęp do platformy SWIFTNet

Wymiana informacji biznesowych w ogólnoświatowej sieci SWIFTNet

Powrót
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_Swift_desktop.jpg Logotyp_Swift.png

SWIFT Service Bureau

Postaw na jeden uniwersalny i wygodny sposób komunikacji finansowej ze wszystkimi bankami na świecie – pozbądź się wielu interfejsów bankowości elektronicznej i zastąp je jednym – SWIFTNet.

Zostań użytkownikiem bezpiecznej, globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia dostęp do całego wachlarza usług finansowych. Bazująca na idei „jednego okna” platforma SWIFTNet zapewnia automatyzację i zaawansowane zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Jako jedyna firma w Polsce posiadamy status SWIFT Service Bureau, dlatego umożliwiamy firmom i korporacjom dostęp do sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet.

Co zyska moja firma w ramach dostępu do sieci SWIFTNet?

mSzafir_bezpieczenstwo.jpg

Najwyższa jakość i usług

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze dostępowej KIR zapewnia pełne bezpieczeństwo podłączenia do sieci SWIFTNet. KIR jako SWIFT Service Bureau podlega audytowi SWIFT w ramach programu Shared Infrastructure Programme w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa udostępnianej klientom infrastruktury.

oszczednosci czasu_pieniedzy i energii_mojeid.jpg

Nakłady i koszty związane z infrastrukturą dostępową do sieci SWIFTNet są współdzielone (wielu klientów korzysta z tych samych łączy), co zmniejsza koszty dostępu dla uczestników.

Trwały nośnik_szybkie wdrożenie.jpg

Proces uruchomienia dostępu do sieci SWIFTNet jest realizowany przez doświadczonych ekspertów KIR.

Wsparcie techniczne.jpg

Za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oraz bieżące wsparcie operacyjne odpowiada KIR co sprawia, że firma może skoncentrować się na podstawowej działalności biznesowej.

Dostęp do szerokiego wachlarza usług finansowych.jpg

Spełniająca standardy jakościowe i techniczne SWIFT infrastruktura KIR umożliwia korzystanie ze wszystkich usług finansowych i biznesowych dostępnych w sieci SWIFTNet.

Background

Chcesz mieć dostęp do SWIFTNet? Zrób to za naszym pośrednictwem. Dzięki nam możesz mieć dostęp do SWIFTNet „od ręki”, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych, długotrwałych i kosztownych projektów wdrożeniowych IT.

Proponujemy dostęp do sieci SWIFTNet za pośrednictwem naszej infrastruktury teleinformatycznej, z której już od lat korzysta wielu klientów. Dla nich SWIFT Service Bureau stało się efektywnym, zarówno czasowo jak i kosztowo, sposobem na wymianę informacji za pośrednictwem SWIFTNet. 

Migracja z wielu platform, standardów i protokołów do jednolitej platformy SWIFTNet:

SWIFTNet_dla firm.png [30.67 KB]

 

SWIFTNet_dla firm 1.png [30.34 KB]

 

KIR jako SWIFT Service Bureau oferuje również usługi konwersji, które mają zastosowanie, gdy aplikacja back-office klienta nie wspiera formatów SWIFT – MT/MX lub wspiera je tylko częściowo. Umożliwiają one transformację pomiędzy formatami nieswiftowymi (ang. proprietary format) i swiftowymi (MT, MX), a także wzbogacanie zawartości komunikatów.

W ramach współpracy z KIR firmy mogą mieć dostęp do różnych usług finansowych dostarczanych przez SWIFT: 

Zarządzanie gotówką i płynnością

Klienci korporacyjni, posługujący się w sieci SWIFTNet BIC (Business Identifier Code) zwanym potocznie "kodem SWIFT", mają dostęp do informacji o transakcjach i o stanie gotówki ze wszystkich banków, w których posiadają rachunki, za pośrednictwem jednej platformy.

 • Wykorzystywane przez SWIFT globalne standardy finansowe pozwalają na automatyzację procesów(STP - straight-through-processing) w aplikacjach biznesowych klienta i usprawniają komunikację klient korporacyjny - bank.
 • Informacje o stanie gotówki mogą być dostępne na bieżąco, co umożliwia lepsze zarządzanie płynnością.
 • Aby usprawnić scentralizowane przetwarzanie i transmisję płatności, SWIFT oferuje swoim klientom bezpieczne przesyłanie plików(usługa SWIFTNet FileAct), które przy uruchomieniu dodatkowo Payment factory, umożliwia korporacjom centralizację i automatyzację wszystkich płatności i należności, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Komunikaty SWIFT obsługują także m.in.: transakcje rynku pieniężnego, potwierdzania realizacji transakcji dewizowych po kursie dnia, opcje walutowe, kontrakty terminowe na stopę procentową oraz swapy kapitałowe.

 • SWIFT oferuje scentralizowane potwierdzanie i umożliwia obsługę wyjątków w czasie rzeczywistym, co pozwala na wydatne zmniejszenie ryzyka operacyjnego.
 • Poprzez automatyzacje pełnego cyklu związanego z transakcją handlową, od potwierdzenia jej zawarcia do rozliczenia, SWIFT redukuje dodatkowo ryzyko operacyjne.

Jednolita platforma dostępowa z pakietem usług dodatkowych

SWIFT umożliwia firmom korzystanie z wachlarza rozwiązań biznesowych, takich jak obsługa wyjątków i reklamacji, obsługa transakcji handlowych oraz związanych z rynkiem papierów wartościowych.

Dostępność i odporność na zniekształcenia

Charakterystycznymi cechami infrastruktury komunikacyjnej SWIFT są odporność na zniekształcenia i wysoki poziom dostępności, które zostały uzyskane poprzez:

 • wykorzystanie czterech niezależnych dostawców sieci telekomunikacyjnych (AT&T, BT Global Services, Orange Business Services, Colt),
 • centra operacyjne ulokowane na różnych kontynentach.

Bezpieczeństwo

SWIFTNet korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji, zapewniając swoim użytkownikom:

 • zabezpieczenia przed manipulacją, nadużyciem i fałszerstwem,
 • integralność i poufność przesyłanych danych pomiędzy użytkownikami.

Dostosowanie

Zarządzanie jednym interfejsem znacznie upraszcza bieżącą obsługę i procesy kontrolne, w przeciwieństwie do wielu kanałów dostępowych i zróżnicowanych systemów bankowych.

Wygoda

Wszystkie prace związane z podłączeniem do sieci SWIFTNet zarówno po stronie klienta jak i KIR są wykonywane przez doświadczonych ekspertów technicznych KIR lub pod ich nadzorem, co pozwala skrócić okres implementacji do 6-9 miesięcy, w zależności od zakresu projektu.

Tańsze rozwiązanie

Nasi klienci nie muszą budować kosztownej infrastruktury dostępowej do SWIFT, ponieważ korzystają
z platformy SWIFT Service Bureau. Do dyspozycji mają również wykwalifikowaną kadrę, która zarządza infrastrukturą i oferuje wsparcie przy realizacji codziennych operacji. Klient SWIFT Service Bureau poprzez współdzielenie infrastruktury dostępowej z pozostałymi użytkownikami uzyskuje możliwość zmniejszenia nakładów i kosztów jej utrzymania związanych m.in. z licencjami na oprogramowanie, sprzętem komputerowym, telekomunikacją i administrowaniem.

Dostępność i niezawodność

Infrastruktura SWIFT Service Bureau jest zlokalizowana w dwóch ośrodkach teleinformatycznych (produkcyjnym i zapasowym), co zabezpiecza przed ewentualnymi problemami technicznymi.

 

Organizacja SWIFT SC (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SC) 10 czerwca 2004 roku przyznała Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. status Service Bureau, nadając jej jednocześnie PIC (Partner Identification Code) SBXAPLAA. Status SWIFT Service Bureau oznacza nie należącą do organizacji SWIFT instytucję, która dzięki odpowiednio utworzonej infrastrukturze oferuje dostęp do sieci SWIFTNet. Service Bureau jest dostawcą usług dla użytkowników SWIFT w zakresie wspomagania zarządzania i przetwarzania komunikatów przesłanych do sieci SWIFTNet. Service Bureau działa tylko i wyłącznie w imieniu użytkowników SWIFT, co oznacza, że Service Bureau:

 • nie posiada uprawnień do wysyłania i otrzymywania komunikatów we własnym imieniu;
 • nie posiada identyfikatora BIC;
 • nie występuje w BIC Directory.
Pojęcie Definicja
SWIFTNet

Nazwa globalnej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej do wymiany informacji finansowej przez banki, inne instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, należąca do organizacji SWIFT SC.

SWIFT Service Bureau Instytucja nienależąca do organizacji SWIFT SC, która dzięki odpowiedniej infrastrukturze oferuje dostęp do sieci SWIFTNet, działa wyłącznie w imieniu użytkowników – nie posiada uprawnień do wysyłania/otrzymywania komunikatów we własnym imieniu, nie posiada kodu BIC, nie występuje
w BIC Directory.
Proces STP Straight-Through-Processing – proces zautomatyzowanego przetwarzania zleceń płatniczych.
Payment factory Zautomatyzowane centrum płatnicze umożliwiające realizację płatności
w imieniu przedsiębiorstwa i jego spółek zależnych, pozwalające m. in. obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka operacyjnego i lepsze zarządzanie płynnością.
Format MT (Message Type) Komunikaty FIN (Financial), umożliwiające przesyłanie danych finansowych w sieci SWIFTNet w ustandaryzowanym formacie. Standardy MT mają określoną budowę tzw. Field Tags i podlegają walidacji w sieci SWIFTNet. Komunikaty MT podzielone są na 9 kategorii – z różnych obszarów finansowych.
Format MX Komunikaty w formacie XML (Extensible Markup Language) wykorzystujące standardy ISO20022.
SWIFTNet FIN Podstawowa usługa komunikacyjna SWIFTNet umożliwiająca bezpieczną
i wiarygodną wymianę komunikatów MT w trybie store-and-forward. Usługa zapewnia: walidację komunikatów pod kątem zgodności ze standardami komunikatów SWIFT, monitorowanie doręczenia i nadawanie priorytetów, przechowywanie i odzyskiwanie komunikatów. Usługa wykorzystywana do przesyłania pilnych, wyskokowych płatności, a także wyciągów z kont, powiadomień o uznaniu obciążeniu konta, potwierdzeń transakcji rynku treasury.  
Fin Copy Usługa kopiowania komunikatów, utworzona na potrzeby scentralizowanych systemów rozliczeń netto i RTGS. FINCopy w kombinacji z usługami SWIFTNet FIN umożliwiają administratorowi usług finansowych (np. NBP
w systemie SORBNET2) w prosty i bezpieczny sposób monitorować
i kontrolować realizację transakcji finansowej. FINCopy umożliwia przesłanie kopii wybranych informacji o transakcji do strony trzeciej. Usługi FINCopy wykorzystują ten sam mechanizm, jednak każda usługa FINCopy jest definiowana indywidualnie przez administratora usług finansowych (jakich komunikatów dotyczy, kto może z tej usługi skorzystać).
SWIFTNet FileAct Usługa komunikacyjna zapewniająca wymianę plików. FileAct umożliwia wymianę plików zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie store-and-forward. Pozwala na przesyłanie danych w dowolnym formacie. FileAct jest wykorzystywany, w szczególności do wymiany dużych wolumenów danych (np. płatności masowe, listy płac, raporty, bazy danych).
SWIFTNet InterAct Usługa komunikacyjna umożliwiająca interaktywną wymianę komunikatów MX pomiędzy użytkownikami SWIFTNet w czasie rzeczywistym lub trybie store-and-forward. Usługa wykorzystywana w obszarach biznesowych bazujących na standardach XML np. Cash Reporting, Funds.
SWIFTNet WebAccess Usługa komunikacyjna, która umożliwia dostęp do serwisów informacyjnych udostępnianych przez dostawców w sieci SWIFTNet (np. notowania Bloomberg). SWIFTNet WebAccess zapewnia bezpośredni dostęp do usług komunikacyjnych InterAct i FileAct w trybie person-to-application.
SWIFT Alliance Access (SAA) Aplikacja z platformą wielodostępową oraz interfejsem umożliwiającym dostęp do wielu sieci. SAA dzięki rozbudowanej funkcjonalności, posiada możliwość konfiguracji i dostosowania do struktury i przepływu komunikatów w danej organizacji. Aplikacja SAA jest wyposażona w interfejs umożliwiający automatyczne wczytywanie plików z komunikatami. Poprzez konfigurację dostosowaną do wymagań Banku oraz odpowiedni routing, umożliwia w sposób automatyczny transfer komunikatów do i z aplikacji bankowych. Aplikacja obsługuje komunikaty z grupy FIN, InterAct oraz FileAct. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem stanowiska komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome, ze zdefiniowanym użytkownikiem WebPlatform.
SORBNET2 System rozliczeniowy typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), należący do Narodowego Banku Polskiego, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.
BIC Directory Baza danych SWIFT oferowana przez SWIFT SC w ramach produktu SWIFTRef, baza banków i innych użytkowników SWIFT zarejestrowanych przez SWIFT zgodnie ze standardem ISO 9362 zawierająca nazwy, adresy korespondentów, a także dodatkowe informacje (np. Market Infrastructures (MIs), w której uczestniczą te podmioty). BIC Directory jest dostępne w różnych formatach (online, jako plik txt lub xml lub za pośrednictwem serwisów internetowych).