Baner_Kategorie_Identyfikacja i e-podpis_desktop.jpg

Włącz elektroniczny obieg dokumentów

Kwalifikowana e-pieczęć przyspiesza relacje z klientami

Powrót
Page background
Page background
Produkt w skrocie_FIRMY_Pieczec elektroniczna_desktop.jpg Logotyp_Szafir.png

Co to jest pieczęć elektroniczna?

To rodzaj cyfrowego certyfikatu, który potwierdza, że opieczętowany dokument pochodzi z danej firmy, instytucji czy urzędu. E-pieczęć jest wydawana podmiotom posiadającym osobowość prawną. Podobnie jak podpis elektroniczny, potwierdza ona formalny charakter dokumentów i gwarantuje ich skutki prawne.

Dzięki pieczęci elektronicznej skutecznie zadbasz o efektywność pracy i przyspieszysz firmowe procesy. Ponadto oszczędzisz czas, obniżysz koszty i zapewnisz bezpieczeństwo danych swojej firmy. 

Przejdź do e-sklepu

Do jakich dokumentów wykorzystasz pieczęć elektroniczną:

 • oficjalna korespondencja z klientami i partnerami,
 • dokumentacja wewnętrzna i pracownicza,
 • decyzje, zaświadczenia, pisma,
 • zarchiwizowane umowy,
 • sprawozdania, raporty,
 • powiadomienia, potwierdzenia,
 • e-faktury.

Dlaczego warto stosować e-pieczęć

Automatyzacja.jpg

Opieczętowane dokumenty są przesyłane drogą e-mailową, co usprawnia kontakty wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Przyspieszenie i ułatwienie obsługi dokumentów poprawia także komfort pracy i oszczędza czas pracowników.

Bezpieczenstwo systemow.jpg

Po zastosowaniu kwalifikowanej pieczęci modyfikacja opieczętowanego pliku przez osoby nieuprawnione nie jest możliwa.

Szafir_obieg dokumentów.jpg

Aktualnie obowiązujące prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrową. Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci chroni firmę w sytuacji utraty fizycznych dokumentów. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostęp do danych i poprawia wewnętrzny przepływ informacji.

regulacje prawne.jpg

To rozwiązanie regulowane przez rozporządzenie eIDAS, co sprawia, że ma zastosowanie jako narzędzie prawnie obowiązujące w każdym państwie Unii Europejskiej. E-pieczęć wydawana jest wyłącznie przez sprawdzonych dostawców usług zaufania, którzy widnieją w rejestrze NCC, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

nowoczesna firma 536x360.jpg

Dzięki stosowaniu cyfrowych narzędzi, firma zyskuje wizerunek podmiotu, który szanuje czas swoich pracowników i klientów, i dba też o ekologię.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to:

 • Przesyłanie wiążących e-faktur – opieczętowanie dokumentu księgowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zapewnia integralność danych i poświadcza prawdziwość źródła pochodzenia dokumentu. Dzięki temu odbiorca wie, kto przesłał mu dokument i ma pewność, że nie został on zmodyfikowany.
 • Elektroniczne archiwum dokumentów – aktualnie obowiązujące prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrową. Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci chroni firmę w sytuacji utraty fizycznych dokumentów. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostęp do danych i poprawia wewnętrzny przepływ informacji. 
 • Integralność i autentyczność dokumentów i ich kopii – po zastosowaniu kwalifikowanej pieczęci modyfikacja opieczętowanego pliku przez osoby nieuprawnione nie jest możliwa. 
 • Poczucie bezpieczeństwa dla wystawcy i odbiorcy dokumentu – pieczęć elektroniczna chroni personalne dane pracownika, ponieważ nie zawiera prywatnych informacji. Większość spraw firmowych nie wymaga udostępniania danych wrażliwych indywidualnego pracownika. Odbiorca e-dokumentu opatrzonego e-pieczęcią ma pewność, że pismo pochodzi z danej instytucji i że nikt nie dokonał w nim zmian.
 • Niższe koszty i dbałość o środowisko – zastąpienie papierowych dokumentów wersją cyfrową eliminuje koszty drukowania, kopiowania, dystrybucji i archiwizacji. Redukuje koszty i ślad węglowy.
 • Usprawnienie pracy i komunikacji opieczętowane dokumenty są dystrybuowane drogą e-mailową, co usprawnia kontakty wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Przyspieszenie i ułatwienie obsługi dokumentów poprawia komfort pracy i oszczędza czas pracowników.
 • Nowoczesny wizerunek – dzięki stosowaniu cyfrowych narzędzi firma zyskuje wizerunek podmiotu, który szanuje czas swoich pracowników i klientów oraz dba o ekologię.


  -> Więcej o e-pieczęci