Baner_Kategorie_Otwarta bankowosc_desktop.jpg
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_R_HUB_desktop.jpg

R_HUB

Otwarta bankowość (ang. open banking) to termin określający ogół usług oraz technologii w obszarze finansów. Przede wszystkim jest nową jakością usług płatniczych. Regulowana jest przez dyrektywę PSD2 (Payment Services Directive), która zobowiązała banki do zapewnienia innym podmiotom dostępu do rachunku swoich klientów. Wprowadzenie otwartej bankowości było możliwe dzięki dostosowaniu technologii, która działa na podstawie otwartej architektury interfejsów programistycznych, regulacji prawnych (udostępnienie danych) oraz biznesowych (nowe modele biznesowe). R-HUB daje dostęp do usługi PSD2 z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla banków w roli ASPSP w integracji z TPP za pośrednictwem interfejsów.

Dzięki implementacji R-HUB zapewniamy:

  • efektywność – usługa może być wykorzystywana jako backup własnego rozwiązania,
  • elastyczną współpracę – R-HUB jako rozwiązanie uzupełniające ze względu na dostęp do wybranych API banków,
  • możliwość rozwoju – oferujemy 13 API banków i pracujemy nad rozszerzeniem usługi o kolejne podmioty,
  • gwarancję jakości – mamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu cyfrowych rozwiązań wspierających sektor bankowy,
  • sprawną komunikację – zapewniamy odpowiednie narzędzia do zarządzania komunikacją z klientami,
  • zgodność regulacyjną – z zaangażowaniem śledzimy wszelkie zmiany od momentu wejścia w życie dyrektywy PSD2.