Baner_Kategorie_Centrum wymiany informacji_desktop.jpg

Obsługa zapytań o rachunki

Udostępnianie informacji o rachunkach w każdym banku i SKOK-u

Powrót
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_Centralna informacja_desktop.jpg

Centralna informacja o rachunkach

Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w usłudze Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.

Przejdź na centralnainformacja.pl

Centralna Informacja o rachunkach to usługa, którą KIR świadczy bankom i SKOK-om, czyli podmiotom wskazanym przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Korzystanie z tego narzędzia jest dla banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Przed wdrożeniem Centralnej informacji zapytanie o poszukiwany rachunek musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki Centralnej informacji klienci otrzymują wszystkie informacje w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której złożyli wniosek.