Baner_Kategorie_Centrum wymiany informacji_desktop.jpg

System Ognivo

Bezpieczna i szybka wymiana informacji

Powrót
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_Ognivo_desktop.jpg Logotyp_Ognivo.png

Komunikacja online dla banku

Ognivo to system umożliwiający sprawną i bezpieczną komunikację online pomiędzy bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą zawodową SKOK, tzn. sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Ognivo zapewnia bezpieczną elektroniczną wymianę informacji, przyczyniając się do znaczącego skrócenia czasu obiegu informacji, pozwala uzyskać realne oszczędności, dzięki rezygnacji z tradycyjnej, papierowej korespondencji. Wyeliminowanie tradycyjnej korespondencji to optymalizacja procesów, a także ukłon w stronę ekologii.

Co zyska bank dzięki usłudze Ognivo?

Bezpieczeństwo systemu Ognivo.jpg

Ten system gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji.

Dostępnośc.jpg

Znacznie skraca czas niezbędny do wymiany informacji, dzięki czemu usprawnia cały proces.

mojeid_oszczednosc czasu i pieniedzy.jpg

Eliminuje korespondencję papierową pomiędzy bankami, SKOK-ami i podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą zawodową SKOK, co pozwala obniżyć koszty wymiany informacji, w szczególności w zakresie reklamacji i zapytań.

Automatyzacja procesów.jpg

Wspiera bieżącą działalność operacyjną oraz umożliwia automatyzację procesów.

Background

Ognivo to jedyne na rynku rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji między uczestnikami systemu rozliczeniowego Elixir i Euro Elixir, Express Elixir oraz instytucjami takimi jak: ZUS, Poczta Polska, sądowe i administracyjne organy egzekucyjne.

System Ognivo umożliwia obsługę pism w postaci elektronicznej. Każde pismo zostało opracowane wspólnie z uczestnikami Ognivo i spełnia oczekiwania użytkowników. Dzięki tej pracy ujednolicono korespondencję między uczestnikami, którzy mogą w sposób szybki i efektywny podjąć odpowiednie działania w celu obsługi zgłoszeń lub zajęć wierzytelności z rachunku bankowego. Dodatkową zaletą jest szybkość reakcji i udana współpraca pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Moduły obowiązkowe

  • Centralna informacja o rachunkach – jest systemem, który pozwala na uzyskanie informacji o tzw. rachunkach uśpionych (rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych) w każdym banku i SKOK-u.
  • System teleinformatyczny do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego – jest systemem, który zapewnia wymianę dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku, pomiędzy sądowym lub egzekucyjnym organem administracyjnym a bankiem lub SKOK-iem. 


Moduły opcjonalne

  • Moduł do obsługi Zapytań prostych – funkcjonalność dedykowana sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym umożliwiająca poszukiwanie rachunków bankowych dłużników (osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych).
  • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – rozwiązanie dedykowane dostawcom usług płatniczych, umożliwiające obsługę wniosków dotyczących przeniesienia rachunku płatniczego, w tym wymianę informacji wymaganych dla przeniesienia tego rachunku. Pozwala terminowo, sprawnie i bezpiecznie przenosić rachunki klientów pomiędzy dotychczasowym a nowym dostawcą usług płatniczych. Przeniesienie rachunku to przekazanie, z upoważnienia klienta, przez dotychczasowy bank do nowego banku informacji o wszystkich lub niektórych usługach płatniczych w ramach rachunku albo jakiegokolwiek dodatniego salda, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku prowadzonego dla klienta przez bank przekazujący.
  • Moduł do obsługi cesji wierzytelności z mieszkaniowego rachunku powierniczego – funkcjonalność dedykowana bankom oferującym produkty zabezpieczane cesją wierzytelności z mieszkaniowego rachunku powierniczego i bankom prowadzącym te rachunki. Rozwiązanie umożliwia przepływ dokumentów w postaci elektronicznej, które zawierają powiadomienie banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy o cesji wierzytelności z tego rachunku.

Centralna informacja o rachunkach

Centralna informacja to funkcjonalność umożliwiająca osobom fizycznym oraz podmiotom uprawnionym, wskazanym w ustawie –Prawo bankowe, uzyskanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. KIR świadczy tę usługę bankom i SKOK-om od 1 lipca 2016 r. 

To rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, organ egzekucyjny, policję lub inne uprawnione organy. Korzystanie z tego narzędzia jest dla banków i SKOK-ów obligatoryjne.

Więcej na stronie Centralnej Informacji

-> Przejdź do strony