Baner_Kategorie_Cyfryzacja procesow_desktop.jpg
Page background
Page background
Produkt w skrocie_FIRMY_SDS_desktop.jpg

System Dokumentów Strukturyzowanych

SDS jest wspólnym przedsięwzięciem KIR i Związku Polskiego Leasingu. Firmy wypracowały standard komunikacji cyfrowej w procesach związanych z zakupem przedmiotu leasingu.

SDS przeznaczony jest do wymiany informacji i dokumentów pomiędzy finansującymi leasing a sprzedającymi pojazd dealerami. SDS ma za zadanie uprościć i zautomatyzować proces zakupu pojazdu lub innego przedmiotu leasingu oraz przyspieszyć jego dostarczenie docelowemu odbiorcy.

Usługa SDS jest dostępna w warstwie API, co pozwala na zintegrowanie się z systemami dziedzinowymi Finansujących oraz Dealerów. Takie rozwiązanie umożliwia szybką integrację, a użytkownicy SDS nadal mogą korzystać z dobrze znanych aplikacji, dodatkowo usługa będzie dostępna poprzez stronę www.

Główne cele SDS to:

  • skrócenie czasu procesu realizacji finansowania oraz przekazania przedmiotu leasingu w użytkowanie,
  • osiągniecie maksymalnej korzyści z wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (Ministerstwo Finansów),
  • obniżenie kosztów związanych z obsługą wszystkich faktur wymienianych między dealerami a finansującymi (np. kosztów zakupu przedmiotu lub jego serwisowania),
  • zmniejszenie nakładów poprzez automatyzację procesów, redukcję błędów i czasu na korekty oraz właściwe przypisanie sprzedaży do okresu rozliczeń,
  • projektowa współpraca organizacji importerów, dealerów, firm leasingowych i najmu długoterminowego w celu wypracowania wspólnych standardów, rozwiązań poprawiających jakość obsługi klientów, ograniczenia ryzyka dla branży.

SDS jest projektem długoterminowym, w kolejnych etapach planowane są nowe funkcjonalności, takie jak szybka rejestracja pojazdów czy też obsługa szkód i serwisowania pojazdu.