Baner_Kategorie_Otwarta bankowosc_desktop.jpg
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_R_HUB_desktop.jpg

R_HUB

Otwarta bankowość (ang. open banking) to termin określający ogół usług oraz technologii w obszarze finansów. Przede wszystkim jest nową jakością usług płatniczych. Regulowana jest przez dyrektywę PSD2 (Payment Services Directive), która zobowiązała banki do zapewnienia innym podmiotom dostępu do rachunku swoich klientów. Wprowadzenie otwartej bankowości było możliwe dzięki dostosowaniu technologii, która działa na podstawie otwartej architektury interfejsów programistycznych, regulacji prawnych (udostępnienie danych) oraz biznesowych (nowe modele biznesowe). R-HUB daje dostęp do usługi PSD2 z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla banków w roli ASPSP w integracji z TPP za pośrednictwem interfejsów.

Dzięki implementacji R-HUB zapewniamy:

  • niższe koszty wdrożenia i eksploatacyjne poprzez dzielenie kosztów z innymi klientami R-HUB,
  • brak konieczności budowy i utrzymania środowiska uruchomieniowego oraz środowisk testowych,
  • brak konieczności implementacji każdego bankowego API z osobna,
  • możliwość korzystania z R-HUB jako z backup dotychczas stosowanego rozwiązania lub jako uzupełnienie bankowych API,
  • brak konieczności budowania zespołu dostępnego 24/7 do obsługi systemu.