Baner_Kategorie_Rozliczenia_desktop.jpg

Dostęp do sieci SWIFTNet

Wymiana informacji biznesowych w sieci SWIFTNet

Powrót
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_Swift_desktop.jpg Logotyp_Swift.png

SWIFT Service Bureau

Jako jedyna firma w Polsce posiadamy status SWIFT Service Bureau, dlatego umożliwimy bankom dostęp do sieci telekomunikacyjnej SWIFTNet. Usługa dostępu do sieci SWIFTNet polega na pośrednictwie KIR w przesyłaniu komunikatów do sieci SWIFTNet przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej KIR. Dostęp do SWIFTNet za pośrednictwem KIR można wykorzystać również jako łącze zapasowe na wypadek awarii własnej infrastruktury dostępowej (serwer, aplikacja, łącze). KIR w ramach SWIFT Service Bureau oferuje też usługi konwersji, które mają zastosowanie w przypadku, gdy aplikacja back-office klienta nie wspiera lub wspiera częściowo formaty SWIFT – MT/MX.

Co zyska bank w ramach dostępu do sieci SWIFTNet?

Zarządzanie płynnością.jpg

Dostęp do pewnej i precyzyjnej informacji o statusie transakcji oraz o saldach na rachunkach przed zamknięciem systemów rozliczeniowych, umożliwia usprawnienie zarządzania płynnością a w konsekwencji zmniejszenie potencjalnych kar za przekroczenie stanu konta i/lub kosztów utraconych korzyści.

Obsługa wyjątków.jpg

Wcześniejsze wykrycie niezgodności (np. transakcje zablokowane lub oczekujące w kolejce) znacznie ułatwia i skraca proces jej usunięcia. Dzięki malejącej liczbie otrzymywanych zapytań, maleją koszty banku i rośnie poziom zadowolenia klienta.

Zarządzanie ryzykiem.jpg

Dostęp do informacji o rachunku nostro w czasie rzeczywistym pozwala bankom na monitorowanie w czasie rzeczywistym ich faktycznego zaangażowania u innych instytucji finansowych lub klientów. Dzięki temu w znacznym stopniu maleje ryzyko rozliczeniowe oraz kredytowe. Banki zyskują także możliwość lepszego zarządzania ryzykiem wykonawczym i związanym z utratą reputacji.

szeroka oferta usług_mojeid.jpg

Użytkownicy mogą zastosować informację o rachunku nostro w czasie rzeczywistym w celu przyspieszenia czasu świadczenia usługi dla ich własnych klientów korporacyjnych lub innych instytucji finansowych.

mojeid_oszczednosc czasu i pieniedzy.jpg

Informacja o rachunku nostro w czasie rzeczywistym umożliwia bankom przeprowadzenie wewnętrznej zmiany strukturalnej procesów back-office prowadzącej do znacznych oszczędności.

Background

KIR jako SWIFT Service Bureau oferuje wspólną płaszczyznę systemową w postaci SWIFT Alliance Access (SAA), SWIFT Alliance WebPlatform (SWP), SWIFT Alliance Gateway (SAG), konwertera (IPLA).

 1. Linia dzierżawiona między klientem a SWIFT Service Bureau.
 2. Szyfrowane łącze internetowe typu „Gateway to Gateway”.

Infrastruktura SWIFT Service Bureau w KIR

SWIFT_Infrastruktura ServiceBureau w KIR.png [123.05 KB]

APLIKACJE + OPROGRAMOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ NA INFRASTRUKTURĘ SSB:

 • SAA (SWIFT ALLIANCE ACCESS) – aplikacja umożliwiająca tworzenie, modyfikowanie, weryfikację, akceptację i przeglądanie komunikatów
 • SWP (SWIFT ALLIANCE WEBPLATFORM) – lokalna platforma umożliwiająca dostęp do aplikacji SWIFT Alliance Access i SWIFT Alliance Gateway z dowolnego stanowiska roboczego zlokalizowanego w siedzibie klienta wyposażonego w przeglądarkę Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome/ Internet Explorer
 • SAG (SWIFT ALLIANCE GATEWAY) – aplikacja zapewniająca komunikację „single window”
 • SNL (SWIFTNET LINK) – oprogramowanie zapewniające bezpieczne przesyłanie komunikatów do sieci SWIFTNet

METODY POŁĄCZENIA KLIENTA Z SSB/ ADAPTERY:

 • RAHA – Remote API Host Adapter
 • SOAP ADAPTER
 • DFA - Direct FileAct Adapter
 • HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) – urządzenie do przechowywania certyfikatów PKI
 • ŁĄCZA VPN ALLIANCE CONNECT GOLD pomiędzy SWIFT Service Bureau KIR a siecią SWIFTNet
 • TLS (TRANSPORT LAYER SSCURITY) – protokół służący do bezpiecznej transmisji strumienia danych


*APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 1:

SWP, SAG, SNL
Klient korzysta z własnego interfejsu SAA, który wysyła komunikaty do sieci SWIFTNet za pośrednictwem zainstalowanego w KIR koncentratora komunikatów SAG. Dodatkowo KIR zapewnia dostęp do serwisów udostępnianych w sieci SWIFTNet (np. monitorowanie rachunku w TARGET2) z komputera z przeglądarką  Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome/ Internet Explorer w siedzibie klienta (użytkownik WebPlatform).

**APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 2:
SAA, SWP, SAG, SNL
KIR udostępnia klientowi swój interfejs SAA poprzez stację roboczą w siedzibie klienta ze zdefiniowanym użytkownikiem SWP za pomocą przeglądarki internetowej. Utworzone ręcznie lub przesłane z systemów transakcyjnych komunikaty klienta są automatycznie wysyłane do sieci SWIFTNet.
Dodatkowo KIR zapewnia dostęp do serwisów udostępnianych w sieci SWIFTNet (np. monitorowanie rachunku w TARGET2) ze stacji roboczej w siedzibie klienta, wyposażonej w przeglądarkę internetową  Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome/ Internet Explorer.

Dodatkowa opcja: konwersja komunikatów w przypadku klientów posiadających aplikacje back-office generujące komunikaty w formatach nie obsługiwanych przez SWIFT.

***APLIKACJE/OPROGRAMOWANIE WCHODZĄCE W SKŁAD INFRASTRUKTURY SSB, WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA 3:
SAA, SWP, SAG, SNL

KIR udostępnia klientowi swój interfejs SAA poprzez stację roboczą w siedzibie klienta za pomocą przeglądarki internetowej ze zdefiniowanym użytkownikiem SWP. Utworzone ręcznie komunikaty są wysłane do sieci SWIFTNet (usługa dedykowana klientom o niskich wolumenach).

Bankowość korespondencka

Usługa umożliwia bankowi wymianę transakcji w dowolnej walucie z ponad 11 tysiącami użytkowników SWIFT na całym świecie. Oferowana usługa umożliwia klientowi elektroniczne przesyłanie komunikatów do/z sieci SWIFTNet z/do dowolnej lokalizacji poprzez infrastrukturę telekomunikacyjno-aplikacyjną SWIFT Service Bureau należącą do KIR.kir_schemat_2023_02_14_v2.png [61.66 KB]


Dostęp do SORBNET2

KIR jako SWIFT Service Bureau zapewnia bankowi dostęp do sieci SWIFTNet (SWIFT Secure IP Network) i umożliwia wymianę zleceń płatniczych i komunikatów informacyjnych z systemem rozliczeniowym SORBNET2. W ramach sieci SWIFTNet do wymiany zleceń płatniczych i komunikatów informacyjnych z systemem SORBNET2 oraz obsługi MMS2 w trybie A2A wykorzystywane są komunikaty MT/MX oraz usługi FIN, FIN Copy (tryb Y-Copy), InterAct i FileAct.


Dostęp do TARGET2

Usługa umożliwia bankowi, jako bezpośredniemu uczestnikowi systemu TARGET2, dostęp do zintegrowanej platformy technicznej Single Shared Platform (SSP) systemu TARGET2. W ramach usługi udostępniane są następujące serwisy komunikacyjne SWIFT:

 • SWIFTNet FIN i FIN Copy – służy do przesyłania komunikatów płatniczych i rozrachunkowych,
 • SWIFTNet FileAct – wykorzystywany jest do dystrybucji spisu TARGET2 (directory) i jego aktualizacji oraz przesyłania raportów,
 • SWIFTNet InterAct – umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy uczestnikiem a systemem TARGET2 w czasie rzeczywistym w celu monitorowania ryzyka kredytowego, zarządzania płynnością lub zabezpieczania,
 • SWIFT WebAccess – umożliwia bezpieczny, oparty na przeglądarce internetowej dostęp do serwisu TARGET2 oraz zapewnia dostęp do modułu ICM ze stanowiska komputerowego wyposażonego jedynie w przeglądarkę  Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome/ Internet Explorer ze zdefiniowanym użytkownikiem platformy webowej będącej częścią infrastruktury SWIFT Service Bureau KIR; pozwala uczestnikom na sprawdzanie informacji dotyczących bieżącej płynności, monitorowanie kolejki płatności oraz statusu systemu.

Eurosystem planuje migrację systemu TARGET2 do skonsolidowanej platformy T2-T2S w marcu 2023 r. Celem migracji do nowej platformy jest sprostanie zmieniającym się wymaganiom rynku poprzez zastąpienie TARGET2 nowym systemem rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) o nazwie T2 oraz optymalizacja zarządzania płynnością we wszystkich usługach TARGET. Nowy system RTGS będzie oferował rynkowi ulepszone i zmodernizowane usługi. Do przesyłania komunikatów będzie wykorzystany standard ISO 20022, podobnie jak ma to miejsce w przypadku T2S i TIPS. Eurosystem wprowadzi szereg elementów, które będą wspólne dla wszystkich usług TARGET, m.in.:

 • zharmonizowany interfejs – Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG), który ułatwi uczestnikom dostęp i korzystanie z serwisów Eurosystemu,
 • wspólne dane referencyjne, które pozwoli na wyeliminowanie konieczności tworzenia i utrzymywania wielu kopii danych referencyjnych, a także na scentralizowanie zarządzania prawami dostępu użytkowników,
 • wspólną hurtownię danych, która zapewni uczestnikom dostęp do informacji historycznych.
 • wspólny system rozliczeniowy, który pomoże Eurosystemowi zoptymalizować koszty operacyjne.

Oferta KIR:

Dostęp do ESMIG T2 – za pośrednictwem infrastruktury SWIFT Service Bureau i sieci SWIFTNet – w celu wymiany zleceń płatniczych i komunikatów informacyjnych z systemem rozliczeniowym T2 w dwóch trybach:

 • Application to Application (A2A) w celu wymiany pojedynczych komunikatów w formacie ISO 20022 T2 z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego SWIFTNet InterAct SnF i RT oraz transferu plików zawierających ustrukturyzowane komunikaty z wykorzystaniem protokołu SWIFTNet FileAct SnF;
 • User to Application (U2A) – umożliwiającym dostęp do serwisów T2 za pośrednictwem Browse i MV-SIPN (multi-vendor secure IP network).

Usługi dodatkowe:

W przypadku, gdy aplikacja back-office banku wspiera format ISO 20022 T2 – zgodnie z dokumentacją EBC – User Detailed Functional Specifications (UDFS), ale nie zapewnia generowania i wstawiania podpisu w Business Application Header/Business File Header (BAH/BAF) w komunikatach wysyłanych KIR oferuje możliwość skorzystania z usług integracyjnych umożliwiających:

 • integrację z ESMIG T2 w zakresie wymaganych standardów komunikatów: m. in. generowanie i wstawianie podpisu w BAH/BFH w komunikatach wysyłanych, weryfikowanie podpisu w komunikatach przychodzących, zarządzanie nadmiarowymi plikami i limitem czasu, kompresję plików wysyłanych i dekompresję przychodzących),
 • lokalną walidację (syntaktyczną i semantyczną wszystkich komunikatów obsługiwanych w trybie A2A, a także walidację pod kątem wymagań/dobrych praktyk T2 zdefiniowanych w bibliotekach T2).

Dostęp do usług biznesowych

Za pośrednictwem infrastruktury SWIFT Service Bureau KIR zapewnia bankowi dostęp do wielu usług finansowych w sieci SWIFTNet (SWIFT Secure IP Network), takich jak np. SWIFTNet Cash Reporting czy Sanctions Screening.

Usługa Cash Reporting

SWIFTNet Cash Reporting powstała w odpowiedzi na potrzebę wymiany w czasie rzeczywistym informacji o stanie gotówki na rachunkach prowadzonych w różnych instytucjach. SWIFTNet Cash Reporting umożliwia:

Dostawcom usługi (Service Providers):

 • zdobycie przewagi konkurencyjnej przez oferowanie klientom zaawansowanych usług,
 • podniesienie poziomu zadowolenia klienta przez punktualne udostępnianie informacji właścicielom rachunków,
 • usprawnienie zarządzania ryzykiem rozliczeniowym poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o saldach na różnych rachunkach w skali globalnej.

Odbiorcom usługi (Service Users):

 • udoskonalenie monitorowania pozycji gotówkowych w skali globalnej,
 • dokładniejsze wyliczanie globalnego zaangażowania i większą przejrzystość ryzyka rozliczeniowego,
 • poprawienie wykrywalności błędów i udoskonalenie procesów obsługi błędów,
 • poprawienie operacyjnej wydajności i skrócenie procesów reklamacyjnych,
 • wzrost poziomu przetwarzania bezpośredniego (STP) i pełne zautomatyzowanie cyklu transakcji płatniczej.

Korzyści SWIFTNet Cash Reporting w różnych obszarach zarządzania gotówką:

 • Zarządzanie płynnością – dostęp do pewnej i precyzyjnej informacji o statusie transakcji oraz o saldach na rachunkach przed zamknięciem systemów rozliczeniowych, umożliwia usprawnienie zarządzania płynnością a w konsekwencji zmniejszenie potencjalnych kar za przekroczenie stanu konta i/lub kosztów utraconych korzyści.
 • Zarządzanie ryzykiem – dostęp do informacji o rachunku nostro w czasie rzeczywistym pozwala bankom na monitorowanie w czasie rzeczywistym ich faktycznego zaangażowania u innych instytucji finansowych lub klientów. Dzięki temu w znacznym stopniu maleje ryzyko rozliczeniowe oraz kredytowe. Banki zyskują także możliwość lepszego zarządzania ryzykiem wykonawczym i związanym z utratą reputacji.
 • Obsługa wyjątków – wcześniejsze wykrycie niezgodności (np. transakcje zablokowane lub oczekujące w kolejce) znacznie ułatwia i skraca proces jej usunięcia. Dzięki malejącej liczbie otrzymywanych zapytań maleją koszty banku i rośnie poziom zadowolenia klienta.
 • Poszerzenie oferty dla klientów– użytkownicy mogą zastosować informację o rachunku nostro w czasie rzeczywistym w celu przyspieszenia czasu świadczenia usługi dla ich własnych klientów korporacyjnych lub innych instytucji finansowych.
 • Doskonalenie procesów– informacja o rachunku nostro w czasie rzeczywistym umożliwia bankom przeprowadzenie wewnętrznej zmiany strukturalnej procesów back-office prowadzącej do znacznych oszczędności.

SWIFT_usługa informowania o rachunku Nostro.png [37.98 KB]


Transaction Screening

Usługa zapewnia weryfikację komunikatów pod kątem aktualnych list sankcyjnych w czasie rzeczywistym. Usługa umożliwia wykonywanie szeregu weryfikacji logicznych (w celu wykrycia błędów ortograficznych, skrótów i podobieństw fonetycznych) oraz progów podatności, a także sprawdzenie komunikatów pod kątem 30 list sankcyjnych głównych organów regulacyjnych. ‘Screaning engine’ jest hostowany, zarządzany i utrzymywany przez SWIFT.

Bank w zależności od preferencji może wybrać pełną opcję tj. przeglądnie  w czasie rzeczywistym wszystkich ustrukturyzowanych formatów komunikatów (formaty FIN, ISO 20022, SEPA i inne niż SWIFT) lub tylko np. przychodzących i wychodzących komunikatów FIN.

Aby zapewnić bankowi obsługę oflagowanych komunikatów zgodnie z zasadami compliance i procesami operacyjnymi w banku, filtr można ustawić tak, aby blokował wszystkie podejrzane transakcje w celu ich zbadania lub jedynie ostrzegał bank bez blokowania dostarczania. Istnieje również wybór opcji standardowej tj. sprawdzania przepływu komunikatów na ‘dwie ręce”. Bank może wybrać listy sankcyjne, które chce zastosować a także dodać własne listy.

Usługa ma również wbudowane automatyczne generowanie comiesięcznych raportów zgodnie z  wymaganymi audytowymi, raporty mogą zawierać ścieżkę wyborów konfiguracyjnych lub pokazywać podjęte działania i decyzje czy wybrane parametry przesiewowe, wskazywać najbardziej odpowiednie dopasowania i listy sankcyjne.


Dostęp zapasowy

KIR może pośredniczyć w elektronicznym przesyłaniu komunikatów z siedziby banku do sieci SWIFTNet w przypadku awarii infrastruktury dostępowej wykorzystywanej do wymiany informacji finansowej z systemami rozliczeniowymi (SORBNET2, TARGET2, Elixir, Euro Elixir) oraz w ramach tzw. bankowości korespondenckiej. KIR udostępnia infrastrukturę SWIFT Service Bureau pozwalającą na korzystanie ze wszystkich mechanizmów transferu danych w sieci SWIFTNet – FIN, FileAct, InterAct i WebAccess.

Przesyłanie komunikatów do systemów SORBNET2 / TARGET2 i bankowości korespondenckiej

Przesyłanie do SWIFT Service Bureau komunikatów utworzonych w banku odbywa się za pomocą:

 • dedykowanego łącza działającego w ramach sieci Extranet (dla celów usługi może być wykorzystana infrastruktura teleinformatyczna utworzona na potrzeby systemu Elixir),  
 • internetowego łącza działającego w trybie „Gateway to Gateway”, szyfrowanego w oparciu o router CISCO i protokół IPSEC.

Wybór łącza i jego przepustowości leżą w zakresie odpowiedzialności banku. Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem łącza ponosi bank.

SWIFT_przesyłanie komunikatów do systemu SORBNET_TARGET.png [21.84 KB]

KIR udostępnia klientowi swój interfejs SWIFT Alliance Access (SAA), załadowane z systemów biznesowych komunikaty klienta są automatycznie wysyłane do sieci SWIFTNet. Aplikacja SAA jest wyposażona w interfejs Automated File Transfer (AFT) umożliwiający wymianę plików z komunikatami pomiędzy aplikacjami biznesowymi Klienta i SAA.

System biznesowy klienta umieszcza pliki do wysłania w odpowiednim katalogu na serwerze SFTP. Następnie zgodnie z ustalonymi regułami routingu komunikatów w sieci SWIFTNet są one przesyłane w sposób automatyczny do SWIFT. W regułach routingu można, poza przesłaniem komunikatów do sieci SWIFTNet, dodatkowo określić sposób wydruku wszystkich lub określonej grupy komunikatów na drukarce znajdującej się w siedzibie klienta. Kopie komunikatów w wersji tekstowej można również zapisać w tzw. archiwum w celu późniejszego wykorzystania.

Analogicznie w sposób zautomatyzowany i określony regułami routingu dla komunikatów przychodzących pliki przychodzące z sieci SWIFTNet zapisywane są w odpowiednim katalogu na serwerze SFTP z możliwością automatycznego wydruku ich na drukarce, przesłania do systemu biznesowego.

Przesyłanie transakcji do systemu Elixir / Euro Elixir:

 • KIR umożliwia bankowi przesyłanie transakcji kierowanych do systemu Elixir / Euro Elixir z wykorzystaniem sieci SWIFTNet
 • Transakcje do/z systemu Elixir / Euro Elixir przesyłane są za pośrednictwem infrastruktury swiftowej banku
  i sieci SWIFTNet w postaci plików, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego FileAct.

SWIFT_przesyłanie transakcji do systemu Elixir_Euro Elixir.png [16.34 KB]
Usługa wymaga rejestracji banku w MI-CUG KIR i skorzystania z usługi Bulk Payments (SnF) by KIR.


Usługi konwersji

Usługi konwersji oferowane przez KIR mają zastosowanie, gdy aplikacja back-office klienta nie wspiera formatów SWIFT – MT/MX lub wspiera je tylko częściowo. Umożliwiają one automatyzację obsługi transakcji przesyłanych pomiędzy aplikacjami back-office a siecią SWIFTNet poprzez udostępnienie platformy integracyjnej w ramach infrastruktury SWIFT Service Bureau.

W ramach oferowanych usług integracyjnych KIR umożliwia:

 • transformację danych pomiędzy formatami nieswiftowymi i swiftowymi (MT, MX),
 • agregację i dezagregację komunikatów,
 • kontrolę duplikatów komunikatów,
 • walidację danych transakcyjnych zgodnie z wyznaczonymi przez klienta kryteriami/ regułami SWIFT,
 • mapowanie danych,
 • wzbogacanie zawartości komunikatów,
 • kopiowanie danych do katalogów do zewnętrznego przetwarzania,
 • szyfrowanie przesyłanych danych,
 • monitorowanie statusu przesłanych i otrzymanych danych biznesowych z aplikacji biznesowej do/z SWIFT,
 • konfigurowanie i zarządzanie połączeniami z jedną lub wieloma aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem plików.

Organizacja SWIFT SC (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 10 czerwca 2004 roku przyznała Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. status Service Bureau, nadając jej jednocześnie PIC (Partner Identification Code) SBXAPLAA. Status SWIFT Service Bureau oznacza nie należącą do organizacji SWIFT instytucję, która dzięki odpowiednio utworzonej infrastrukturze oferuje dostęp do sieci SWIFTNet. Service Bureau jest dostawcą usług dla użytkowników SWIFT w zakresie wspomagania zarządzania i przetwarzania komunikatów przesłanych do sieci SWIFTNet. Service Bureau działa tylko i wyłącznie w imieniu użytkowników SWIFT, co oznacza, że Service Bureau:

 • nie posiada uprawnień do wysyłania i otrzymywania komunikatów we własnym imieniu;
 • nie posiada identyfikatora BIC;
 • nie występuje w BIC Directory.
Pojęcie Definicja
SWIFTNet

Nazwa globalnej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej do wymiany informacji finansowej przez banki, inne instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, należąca do organizacji SWIFT SC.

SWIFT Service Bureau Instytucja nienależąca do organizacji SWIFT SC, która dzięki odpowiedniej infrastrukturze oferuje dostęp do sieci SWIFTNet, działa wyłącznie w imieniu użytkowników – nie posiada uprawnień do wysyłania/otrzymywania komunikatów we własnym imieniu, nie posiada kodu BIC, nie występuje
w BIC Directory.
Proces STP Straight-Through-Processing – proces zautomatyzowanego przetwarzania zleceń płatniczych.
Payment factory Zautomatyzowane centrum płatnicze umożliwiające realizację płatności
w imieniu przedsiębiorstwa i jego spółek zależnych, pozwalające m. in. obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka operacyjnego i lepsze zarządzanie płynnością.
Format MT (Message Type) Komunikaty FIN (Financial), umożliwiające przesyłanie danych finansowych w sieci SWIFTNet w ustandaryzowanym formacie. Standardy MT mają określoną budowę tzw. Field Tags i podlegają walidacji w sieci SWIFTNet. Komunikaty MT podzielone są na 9 kategorii – z różnych obszarów finansowych.
Format MX Komunikaty w formacie XML (Extensible Markup Language) wykorzystujące standardy ISO20022.
SWIFTNet FIN Podstawowa usługa komunikacyjna SWIFTNet umożliwiająca bezpieczną
i wiarygodną wymianę komunikatów MT w trybie store-and-forward. Usługa zapewnia: walidację komunikatów pod kątem zgodności ze standardami komunikatów SWIFT, monitorowanie doręczenia i nadawanie priorytetów, przechowywanie i odzyskiwanie komunikatów. Usługa wykorzystywana do przesyłania pilnych, wyskokowych płatności, a także wyciągów z kont, powiadomień o uznaniu obciążeniu konta, potwierdzeń transakcji rynku treasury.  
Fin Copy Usługa kopiowania komunikatów, utworzona na potrzeby scentralizowanych systemów rozliczeń netto i RTGS. FINCopy w kombinacji z usługami SWIFTNet FIN umożliwiają administratorowi usług finansowych (np. NBP
w systemie SORBNET2) w prosty i bezpieczny sposób monitorować
i kontrolować realizację transakcji finansowej. FINCopy umożliwia przesłanie kopii wybranych informacji o transakcji do strony trzeciej. Usługi FINCopy wykorzystują ten sam mechanizm, jednak każda usługa FINCopy jest definiowana indywidualnie przez administratora usług finansowych (jakich komunikatów dotyczy, kto może z tej usługi skorzystać).
SWIFTNet FileAct Usługa komunikacyjna zapewniająca wymianę plików. FileAct umożliwia wymianę plików zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie store-and-forward. Pozwala na przesyłanie danych w dowolnym formacie. FileAct jest wykorzystywany, w szczególności do wymiany dużych wolumenów danych (np. płatności masowe, listy płac, raporty, bazy danych).
SWIFTNet InterAct Usługa komunikacyjna umożliwiająca interaktywną wymianę komunikatów MX pomiędzy użytkownikami SWIFTNet w czasie rzeczywistym lub trybie store-and-forward. Usługa wykorzystywana w obszarach biznesowych bazujących na standardach XML np. Cash Reporting, Funds.
SWIFTNet WebAccess Usługa komunikacyjna, która umożliwia dostęp do serwisów informacyjnych udostępnianych przez dostawców w sieci SWIFTNet (np. notowania Bloomberg). SWIFTNet WebAccess zapewnia bezpośredni dostęp do usług komunikacyjnych InterAct i FileAct w trybie person-to-application.
SWIFT Alliance Access (SAA) Aplikacja z platformą wielodostępową oraz interfejsem umożliwiającym dostęp do wielu sieci. SAA dzięki rozbudowanej funkcjonalności, posiada możliwość konfiguracji i dostosowania do struktury i przepływu komunikatów w danej organizacji. Aplikacja SAA jest wyposażona w interfejs umożliwiający automatyczne wczytywanie plików z komunikatami. Poprzez konfigurację dostosowaną do wymagań Banku oraz odpowiedni routing, umożliwia w sposób automatyczny  transfer komunikatów do i z aplikacji bankowych. Aplikacja obsługuje komunikaty z grupy FIN, InterAct oraz FileAct. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem stanowiska komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome, ze zdefiniowanym użytkownikiem WebPlatform.
SORBNET2 System rozliczeniowy typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), należący do Narodowego Banku Polskiego, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.
BIC Directory Baza danych SWIFT oferowana przez SWIFT SC w ramach produktu SWIFTRef, baza banków i innych użytkowników SWIFT zarejestrowanych przez SWIFT zgodnie ze standardem ISO 9362 zawierająca nazwy, adresy korespondentów, a także dodatkowe informacje (np. Market Infrastructures (MIs), w której uczestniczą te podmioty). BIC Directory jest dostępne w różnych formatach (online, jako plik txt lub xml lub za pośrednictwem serwisów internetowych).

 

KIR zapewnia klientom łatwy dostęp do wysokiej jakości usług konsultacyjnych w siedzibie klienta. Oferuje użytkownikom SWIFT możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy technicznej w zakresie instalacji, migracji i bieżącego wykorzystania interfejsów swiftowych po konkurencyjnych cenach. Certyfikowani przez SWIFT eksperci KIR dysponują szeroką wiedzą w zakresie funkcjonalności interfejsów swiftowych (konfiguracja systemu, routing, procedury itd.), integracji z systemami back-office banku, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Katalog usług oferowanych przez KIR:

 • Implementacja oprogramowania swiftowego – wdrażanie i upgrade aplikacji wchodzących w skład bankowej infrastruktury dostępowej do sieci SWIFTNet.
 • Prowadzenie projektów migracji bankowej infrastruktury dostępowej do sieci SWIFTNet – udzielanie klientom niezbędnej pomocy w przygotowaniach projektów migracji infrastruktury bankowej oraz podczas realizacji poszczególnych jej etapów.
 • Świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach podpisanych z klientami umów serwisowych – regularne wykonywanie zadań konserwacyjnych na serwerach SWIFT Alliance u klienta, np. migracja do nowej wersji SWIFT Alliance, instalacja poprawek, kwartalne ładowanie plików BIC czy roczna instalacja tablic składni komunikatów swiftowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń i konsultacji w zakresie produktów i usług swiftowych – organizowanie na wniosek klienta lub grupy klientów szkoleń tematycznych dotyczących produktów, poszczególnych aplikacji lub usług oraz udzielanie konsultacji w zakresie wyboru produktów i usług oraz ich bieżącego wykorzystywania.