Baner_Kategorie_Rozliczenia_desktop.jpg

System rozliczeń Elixir

Przelewy w złotych

Powrót
Page background
Page background
Elixir_rozliczenia.jpg Logotyp_Elixir.png

System płatności międzybankowych

Elixir gwarantuje sprawną realizację płatności pomiędzy bankami, które uczestniczą w systemie. Umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami – bankami. Spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir.

System Elixir cały czas dynamicznie się rozwija i jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków oraz zmieniającego się rynku płatności.

O systemie Elixir

Elixir spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych. Wymiana informacji w systemie Elixir możliwa jest niezależnie od pory dnia. Transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365, a ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się w ciągu dnia. Dzięki zastosowaniu modelu wielostronnego nettingu, czyli kompensaty transferów realizowanych pomiędzy bankami, system Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. To znacząco zmniejsza koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością finansową. Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń oferujemy uczestnikom bezpłatną aplikację Elixir-ok, która w szczególności weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu. Działa od 1994 roku.

W związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sankcjonującymi mechanizm podzielonej płatności. tzw. split payment, 1 lipca 2018 r. wprowadziliśmy zmiany w sposobie funkcjonowania systemu Elixir, umożliwiające klientom banków dokonywanie płatności zgodnie z regułami split payment. Split payment to rozwiązanie którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT, czyli przedsiębiorcami. Polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny, dedykowany rachunek bankowy – rachunek VAT. Zmiany wdrażające mechanizm split payment w systemie Elixir w komunikatach płatniczych, dotyczą m.in. zleceń i zwrotów uznaniowych, obciążeń i zleceń obciążeniowych oraz informacji i reklamacji uznaniowych. Do komunikatów zostanie dodany również nowy kod dokumentu źródłowego – płatność za fakturę VAT/korektę faktury VAT.

Background

KIR dokonuje rozliczeń w systemie Elixir od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje zakończone rozrachunkiem w systemie SORBNET2. 

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3
Otwarcie wejścia 16:00
(dzień poprzedni)
9:30
(dzień rozliczeniowy)
13:00
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00
Przetwarzanie, rozliczenie 9:30 – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00
Rozrachunek 10:30 – 11:00 14:30 – 15:00 17:00 – 17:30
Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30
Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

W ramach poszczególnych sesji obsługiwane są niemal wszystkie typy płatności – wyjątek stanowi polecenie zapłaty, realizowane podczas wybranych sesji zgodnie ze schematem wypracowanym przez Związek Banków Polskich.

24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym w roku odbywa się tylko 1. i 2. sesja rozliczeniowa.

Polecenie przelewu


 

 


Polecenie zapłaty

 

 

Dzięki systemowi rozliczeń międzybankowych Elixir banki w Polsce mogą w bezpieczny sposób wymieniać w formie elektronicznej komunikaty płatnicze oraz informacje o rozliczeniach.

Poza standardowymi komunikatami do realizacji polecenia przelewu/wpłaty gotówki w systemie Elixir znajdują się również m.in. komunikaty dostosowane do rozliczania należności podatkowych na rzecz urzędów skarbowych i izb celnych. Dodatkowo dostępny jest zestaw komunikatów do realizacji polecenia zapłaty w schemacie podstawowym oraz B2B. System Elixir pozwala uczestnikom wymieniać także informacje pozarozliczeniowe, wykorzystywane do celów kontrolnych i reklamacyjnych.

Komunikaty, które służą bezpiecznej realizacji płatności i wymiany informacji w systemie Elixir, to:

 • Komunikaty rozliczeniowe:
  komunikaty do realizacji polecenia przelewu,
  komunikaty dla płatności podatkowych,
  komunikaty do realizacji polecenia zapłaty,
  komunikaty do obsługi wpłaty gotówkowej,
  komunikaty do realizacji czeków.
 •  Komunikaty informacyjne:
  komunikaty z informacją lub reklamacją uznaniową,
  komunikaty zawierające informacje kontrolne i sterujące,
  komunikaty o dowolnej treści.

Zasady tworzenia i wymiany komunikatów w ramach systemu Elixir określone są w Regulaminie systemu Elixir oraz w Umowie uczestnictwa wraz z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych, w szczególności w „Specyfikacji technicznej nr 2 Zasady tworzenia i struktury (formaty) komunikatów wymienianych w elektronicznych systemach rozliczeń KIR”.

Korzyści, jakie daje system Elixir:

 • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
 • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
 • niezawodność – działa niezawodnie od prawie 30 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności,
 • elastyczność – umożliwia elastyczne kształtowanie schematów rozliczeniowych. Jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków, w tym zróżnicowanych rodzajów płatności (np. polecenie przelewu, płatności podatkowe, polecenie zapłaty),
 • optymalizacja kosztów – system jest dla banków optymalny pod względem ekonomicznym. Zastosowany model nettingu umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów na poziomie 70%, co znacząco obniża koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością,
 • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.

Lista bezpośrednich uczestników systemu Elixir (stan na dzień 18.03.2024 r.)

Lp. Nr rozliczeniowy Nazwa banku
1. 10100000 Narodowy Bank Polski
2. 10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
3. 10300006 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4. 10500002 ING Bank Śląski S.A.
5. 10600005 Bank BPH S.A.
6. 10900004 Santander Bank Polska S.A.
7. 11300007 Bank Gospodarstwa Krajowego
8. 11400000 mBank S.A.
9. 11600006 Bank Millennium S.A.
10. 12400001 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11. 12800003 HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
12. 13200006 Bank Pocztowy S.A.
13. 15400004 Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
14. 15600000 VeloBank S.A.
15. 16000003 BNP Paribas Bank Polska S.A.
16. 16100006 SGB-Bank S.A.
17. 16800007 Plus Bank S.A.
18. 18400007 Societe Generale w Warszawie
19. 18700006 Nest Bank S.A.
20. 18800009 Deutsche Bank Polska S.A.
21. 18900002 Pekao Bank Hipoteczny S.A.
22. 19300005 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
23. 19400008 Credit Agricole Bank Polska S.A.
24. 21300004 Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
25. 21400007 CA Auto Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce
26. 21500000 mBank Hipoteczny S.A.
27. 21600003 Toyota Bank Polska S.A.
28. 23500002 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
29. 23600005 Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
30. 23700008 Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce
31. 24900005 Alior Bank S.A.
32. 28700003 Bank Nowy S.A.
33. 29100006 AION Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
34. 79999995 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
35. 85890006 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
36. 85910007 Krakowski Bank Spółdzielczy
37. 94840007 Bank Spółdzielczy w Brodnicy