Baner_Kategorie_R_D_desktop.jpg
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_AML_desktop.jpg

Sektorowe Centrum Usług AML

Przewodnią ideą SCU AML jest sektorowe współdzielenie danych.

To partnerskie przedsięwzięcie KIR i ZBP oraz banków, które ma na celu przygotować i udostępnić katalog usług wspierających procesy AML/CFT. Celem SCU AML jest podniesienie jakości procesów AML/CFT poprzez wymianę i współdzielenie informacji w sektorze bankowym oraz redukcja kosztów tego procesu przez standaryzację i centralizację pewnych działań. SCU AML dostarczy bankom informacji, których dany bank nie jest w stanie zidentyfikować. Uzyskiwane wyniki z analiz prowadzonych na danych sektorowych są absolutnie unikalne i niemożliwe do pozyskania samodzielnie przez pojedynczy bank.

Co zyskuje bank dzięki usłudze SCU AML?

Skalowalność.jpg

Dostarczenie bankom informacji opartych o analizy przeprowadzane na danych sektorowych. Dane z SCU AML są absolutnie unikalne i niemożliwe do pozyskania samodzielnie przez pojedynczy bank.

SCU_AML_skalowalnosc.jpg

Kontynuacja rozwoju usług opartych o STIR (wraz z danymi pozyskanymi na potrzeby Systemu Informacji Finansowej – SInF), poszerzonych o potencjał danych z Elixir, Express Elixir oraz baz ZBP.

Konkurencyjnosc_Produkt.jpg

Zwiększenie efektywności procesów AML/CFT (zwłaszcza onboarding i monitoring klienta) poprzez dostarczenie wysokiej jakości alertów i danych sektorowych.

mojeid_oszczednosc czasu i pieniedzy.jpg

Standaryzacja i centralizacja działań, szeroki zakres przetwarzanych danych (pozwalający na wprowadzanie nowych usług) znacząco obniżą koszty i podniosą jakość procesów.

Założenia projektu

 • Kontynuacja rozwoju usług opartych o STIR z jednoczesnym poszerzaniem zakresu danych z SInF, z systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir oraz z bazy danych ZBP.
 • Maksymalne wykorzystanie możliwości analizy danych sektorowych w celu lepszego zrozumienia, oceny i ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 • Zwiększenie efektywności procesów AML/CFT w obszarze onboardingu i monitoringu klienta poprzez dostarczenie danych, których pojedynczy bank nie jest w stanie sam zebrać/zidentyfikować – więcej danych daje dokładniejszy wynik.
 • Obniżenie kosztów dostosowania do zmian regulacyjnych bądź nowych wymagań dzięki usługom wspólnym oferowanym przez SCU AML.
 • Dodatkowe usługi wykorzystujące potencjał danych sektorowych - obsługa żądań organów ścigania.
Background
 • scenariusze transakcyjne badające w ujęciu sektorowym związki klienta np. z krajami wysokiego ryzyka, krajami trzecimi wysokiego ryzyka KE, giełdami walut wirtualnych, jak też podmiotami lub osobami z list referencyjnych (bankowych lub SCU AML),
 • bieżące raporty przekazywane na bramki banków (pliki z alertami i operacjami),

    Etap prac:

 • kalibracja i weryfikacja wyników z bankami
 • testy parametryzacji
 • cykliczne warsztaty operacyjne.
 • kompleksowa informacja sektorowa – aktywność produktowa i transakcyjna, okresowe agregaty, uwzględniające m.in. rodzaj produktu i waluty transakcji,
 • dane z sektora, ZBP i rejestrów publicznych ze wskazaniem konkretnego źródła,
 • ryzyka zidentyfikowane na podstawie powiązań osobowych (PEP, sankcje) i transakcyjnych,
 • profil kontrahentów i procentowy udział obrotów kontrahenta per waluta operacji,

    Etap prac:

 • prace deweloperskie, testy wewnętrzne,
 • przygotowania do testów z bankami w kanale online,
 • uzgodnienia w zakresie funkcjonalności aplikacji www.
 • sygnalizacja występowania klienta na listach sankcyjnych,
 • sygnalizacja powiązań osobowych i transakcyjnych klienta z osobami i podmiotami umieszczonymi na listach sankcyjnych,
 • obsługa list referencyjnych poszczególnych banków,
 • NOWA INICJATYWA: skanowanie transakcji krajowych.

               Etap prac:

 • prace deweloperskie
 • projektowanie nowych scenariuszy
 • testy wewnętrzne
 • prace koncepcyjne w zakresie skanowania transakcji krajowych.