Baner_Akcjonariat_desktop.jpg

Akcjonariusze

Akcjonariat KIR S.A.

Powrót
Page background

Narodowy Bank Polski

34.44%

Santander Bank S.A.

14.23%

BNP Paribas Bank Polska S.A.

5.74%

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

5.74%

Bank Millennium S.A.

5.74%

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5.74%

ING Bank Śląski S.A.

5.74%

mBank S.A.

5.74%

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

5.74%

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

5.51%

Związek Banków Polskich

2.89%

SGB-Bank S.A.

2.75%

Background

Strona przeznaczona dla zalogowanych użytkowników.

-> Zaloguj

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064, NIP 526-030-05-17, REGON 012105474, kapitał zakładowy i wpłacony 5.445.000 zł.

  • Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

  • Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

  • Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

  • Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

  • Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wezwał wszystkich Akcjonariuszy KIR do złożenia posiadanych dokumentów akcji KIR (odcinki zbiorowe) w siedzibie KIR
w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 65, w terminie do dnia 15 października 2020 r., w celu ich dematerializacji.

Tekst wezwania dostępny jest po zalogowaniu.

  • Informacja o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. informuje, że rejestr akcjonariuszy KIR będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, tj. przez podmiot wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIR uchwałą nr 29 z dnia 9 czerwca 2020 r. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta w dniu 24 września 2020 r.