Baner_strategia KIR_desktop.jpg

Strategia KIR na 2023–2025

Silny zespół, wspólne sukcesy

Powrót
Page background

Misja_Strategia KIR.jpg [2.47 MB]

Wizja

Będziemy pozostawać kluczowym podmiotem polskiego systemu płatniczego, świadcząc kompleksowe, bezpieczne i niezawodne usługi rozliczeniowe w złotych i w euro.
Będziemy jednym z głównych partnerów wspierających polski sektor bankowy w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii i otwartej bankowości oraz wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa całego sektora, świadcząc bezpieczne i niezawodne usługi spełniające potrzeby i oczekiwania sektora.
Trwała, oparta o wartości kultura organizacyjna pozwoli nam na realizację celów strategicznych przy wysokiej satysfakcji pracowników, pozycjonując nas jako cenionego na rynku pracodawcę.

 

KIR jest kluczowym podmiotem polskiego systemu płatniczego, świadczącym kompleksowe usługi rozliczeniowe w złotych i w euro. Aktywnie wspieramy polski sektor bankowy w wykorzystywaniu nowych technologii i otwartej bankowości. Wykorzystując najnowsze technologie, projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. Wspieramy digitalizację gospodarki, dbając o jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług cyfrowych. Nowa strategia KIR na lata 2023-2025 pozostaje kierunkowo spójna z dotychczas podejmowanymi działaniami. Jest kontynuacją konsekwentnego umocnienia pozycji KIR jako ważnego podmiotu infrastruktury polskiego systemu płatniczego, wspierającego rozwój bezpiecznych procesów cyfrowych w bankowości, gospodarce i administracji. Jest też odpowiedzią firmy na dynamiczne zmiany technologiczne, zmiany w oczekiwaniach klientów, otoczeniu rynkowym i trendach społecznych.

KIR skupia się na rozwijaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań, przyjmując współodpowiedzialność za podnoszenie poziomu cyfryzacji i propagowanie digitalizacji procesów biznesowych.

Strategia 2023–2025 skupia się na:

  • zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezawodności w odniesieniu do świadczonych usług, w tym szczególnie w zakresie usług wpływających na sprawność funkcjonowania polskiego systemu płatniczego,
  • szerokiej i intensywnej komercjalizacji już świadczonych usług znajdujących się na ścieżce wzrostu, w tym zwiększaniu ich atrakcyjności poprzez rozwój i modyfikacje niezbędne do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów,
  • wprowadzaniu na rynek nowych usług projektowanych poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów, doświadczenia i relacji, zaspokajających zidentyfikowane potrzeby klientów i odpowiadających na rządzące rynkiem trendy technologiczne i biznesowe.

Nowa strategia opiera się na czterech filarach:

  • Filar I: Kompleksowe usługi rozliczeń w PLN i EUR,
  • Filar II: Usługi identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania,
  • Filar III: Usługi z obszaru przeciwdziałania nadużyciom, AML, KYC i bezpiecznej wymiany informacji,
  • Filar IV: Usługi wspierające nowoczesne płatności i innowacyjne usługi wzmacniające cyfryzację gospodarki.

Strategia KIR osadzona jest na silnych fundamentach tworzonych przez kapitał ludzki, zaawansowane technologie i dojrzałe procesy oraz badania i rozwój. Wykorzystuje również dotychczasowe rezultaty działalności KIR i osiągniętą pozycję rynkową firmy.