Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć jak najszybciej na Twoje pytania.

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
801 500 207
(22) 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikim operatora.

Ognivo

Logo Ognivo

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Aplikacja pozwala na znaczne usprawnienie wymiany informacji między uczestnikami systemu oraz na obniżenie kosztów komunikacji, która tradycyjnie odbywała się za pośrednictwem papierowych formularzy.

Dlaczego warto wdrożyć Ognivo:

  • oszczędność – Ognivo eliminuje korespondencję papierową pomiędzy bankami a uprawnionymi jednostkami administracji publicznej, co pozwala obniżyć koszty,
  • usprawnienie procesu wymiany informacji – Ognivo ułatwia identyfikację i adresowanie dokumentów do właściwych jednostek w bankach odpowiedzialnych za obsługę określonych spraw,
  • zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2013 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji KIR w zakresie usługi Ognivo posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie zbioru wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji w organizacji; jego poszczególne rozdziały określają m.in. politykę bezpieczeństwa, klasyfikację aktywów organizacji i bezpieczeństwa osobowego oraz sposoby kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu.

 


Numer Certyfikatu 13574

ISO/IEC 27001:2013

Ognivo to jedyne na rynku rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji między instytucjami uprawnionymi do uzyskiwania danych o klientach banków, takimi jak komornicy sądowi czy sądy i prokuratury a bankami.

Aplikacja Ognivo składa się z dedykowanych modułów, z których każdy odpowiada na konkretne potrzeby uczestników systemu. Dzięki Ognivo wymiana informacji, która do tej pory odbywała się w postaci korespondencji papierowej, została usprawniona, a koszty prowadzenia komunikacji między uczestnikami zoptymalizowane.

KIR jako operator systemu Ognivo zapewnia zaufaną platformę komunikacyjną, pełni w wymianie informacji taką samą funkcję jak poczta w przypadku, gdy korespondencja między bankiem a klientem prowadzona jest w formie papierowej. KIR nie ma dostępu do danych osób, których dotyczy zapytanie, ani do informacji o rachunkach bankowych.

Centralna informacja o rachunkach umożliwia dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy – w każdym banku i SKOK-u. Usługa działa w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest KIR.


Centralna informacja pozwala:

  • posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v Prawa bankowego i art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 i 20-23 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • gminie, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 111c Prawa bankowego, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
  • zarządcy sukcesyjnemu, o którym mowa w art. 92ba ust 1. Prawa bankowego oraz art. 13d ust 1 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.  

Więcej informacji: www.centralnainformacja.pl