Kontakt

Linia biznesowa płatności internetowe

tel. 22 545 55 95
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Paybynet

Logo Paybynet


Paybynet to jedyna usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw

Jakie korzyści daje usługa szybkich płatności internetowych Paybynet:

  • usprawnienie pracy – usługa Paybynet umożliwia obciążenie płacącego kosztami prowizji. Dzięki temu pracownicy urzędu nie muszą wykonywać dodatkowych czynności, wynikających z rozliczania transakcji i ich finansowej obsługi,
  • zminimalizowanie ryzyka błędu – w usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania płatności wypełniane są automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych do przelewu. Dzięki temu urząd nie ma problemu z identyfikacją sprawy, której dotyczy transakcja,
  • gwarancja płatności – KIR udziela urzędowi pisemnej gwarancji płatności za usługi, w wysokości 100 proc. wartości zadeklarowanej w przelewie. Dzięki temu urząd bez obaw może rozpocząć realizację wniosku klienta,
  • proste zarządzanie płatnościami – usługa szybkich płatności internetowych Paybynet umożliwia wyznaczenie terminu płatności dla każdego wniosku lub usługi, zarówno globalnie jak i indywidualnie,
  • bezpieczeństwo – w usłudze Paybynet informacje o przelewach przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, a wymiana informacji odbywa się przy zastosowaniu protokołu SSL. Gwarantuje to urzędowi pełne bezpieczeństwo realizowanych płatności,
  • integracja z ePUAP – usługa szybkich płatności internetowych Paybynet jest zintegrowana z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej. Dzięki temu każdy urząd może szybko i bez dodatkowych prac programistycznych uzupełnić elektroniczne składanie wniosków o system szybkich i bezpośrednich płatności internetowych.

Usługa Paybynet to usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta klienta na konto urzędu.

Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów, usługa szybkich płatności internetowych Paybynet pozwala na regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Paybynet dla administracji

Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw. System automatycznie wypełnia pole tytułu przelewu zgodnie z tabelą urzędu, bez możliwości wprowadzania zmian przez klienta, co skraca realizację transakcji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.