Kontakt

Linia biznesowa płatności internetowe

tel. 22 545 55 95
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Paybynet

Logo Paybynet


Paybynet to jedyna usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw

Jakie korzyści daje usługa szybkich płatności internetowych Paybynet:

  • usprawnienie pracy – usługa Paybynet umożliwia obciążenie płacącego kosztami prowizji. Dzięki temu pracownicy urzędu nie muszą wykonywać dodatkowych czynności, wynikających z rozliczania transakcji i ich finansowej obsługi,
  • zminimalizowanie ryzyka błędu – w usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania płatności wypełniane są automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych do przelewu. Dzięki temu urząd nie ma problemu z identyfikacją sprawy, której dotyczy transakcja,
  • gwarancja płatności – KIR udziela urzędowi pisemnej gwarancji płatności za usługi, w wysokości 100 proc. wartości zadeklarowanej w przelewie. Dzięki temu urząd bez obaw może rozpocząć realizację wniosku klienta,
  • proste zarządzanie płatnościami – usługa szybkich płatności internetowych Paybynet umożliwia wyznaczenie terminu płatności dla każdego wniosku lub usługi, zarówno globalnie jak i indywidualnie,
  • bezpieczeństwo – w usłudze Paybynet informacje o przelewach przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, a wymiana informacji odbywa się przy zastosowaniu protokołu SSL. Gwarantuje to urzędowi pełne bezpieczeństwo realizowanych płatności,
  • integracja z ePUAP – usługa szybkich płatności internetowych Paybynet jest zintegrowana z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej. Dzięki temu każdy urząd może szybko i bez dodatkowych prac programistycznych uzupełnić elektroniczne składanie wniosków o system szybkich i bezpośrednich płatności internetowych.

Usługa Paybynet to usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta klienta na konto urzędu.

Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów, usługa szybkich płatności internetowych Paybynet pozwala na regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Paybynet dla administracji

Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw. System automatycznie wypełnia pole tytułu przelewu zgodnie z tabelą urzędu, bez możliwości wprowadzania zmian przez klienta, co skraca realizację transakcji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Usługa WebPOS Paybynet gwarantuje nową jakość obsługi klienta w urzędzie. Bezpośrednio w punkcie obsługi klienta można wygodnie i szybko dokonać opłaty za czynność urzędową za pomocą smartfonu lub tabletu. 

Wdrożenie tego rozwiązania nie tylko usprawnia pracę urzędu, ale przede wszystkim zwiększa komfort mieszkańców przy załatwianiu spraw. Uruchomienie aplikacji WebPOS Paybynet nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów ani ze strony urzędów, ani klientów.

Jak to działa?

  1. WebPOS Paybynet to internetowy odpowiednik terminala płatniczego, tzw. POS (ang. point of sale).
  2. Urzędnik loguje się do niego poprzez specjalną stronę internetową, a następnie, wypełniając odpowiednie dane, może przyjąć płatność od klienta, który ma dostęp do aplikacji IKO (z wykorzystaniem kodów BLIK) lub PeoPay.
  3. Do realizacji transakcji nie jest potrzebne żadne osobne urządzenie. Wystarczy login i hasło do aplikacji internetowej.
  4. Transakcje wykonywane przez WebPOS Paybynet przesyłane są bezpośrednio z rachunku bankowego płatnika na rachunek bankowy urzędu z wykorzystaniem systemu rozliczeń międzybankowych Elixir.