Kontakt

Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir

tel. 22 545 55 55
faks: 22 545 55 99
Infolinia: 0 801 500 207

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.

Oddziały i punkty odbioru

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Podpis elektroniczny Szafir

Logo Szafir

Zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir umożliwia komunikację w formie elektronicznej między urzędami a przedsiębiorcami i osobami prywatnymi. Dzięki e-podpisowi Szafir urząd może skontaktować się ze swoimi klientami za pośrednictwem Internetu  przyjmować wnioski i podania podpisane elektronicznie. Zabezpieczone przy użyciu zestawu do e-podpisu dokumenty zachowują integralność i unikalność, a tym samym zyskują taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.

Dlaczego warto zakupić zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir?

 • dostępność – największa w Polsce sieć własnych oddziałów, dzięki czemu każdy urząd czy firma ma łatwy dostęp do usług związanych z e-podpisem, w tym profesjonalnego doradztwa,
 • wygoda – ponad 700 placówek banków spółdzielczych współpracujących z KIR i wydających zestawy do składania e-podpisu (certyfikaty kwalifikowane), dzięki czemu odbiór zestawów do składania e-podpisu jest możliwy w całej Polsce,
 • proste procedury – najprostsza procedura wydawania zestawów do e-podpisów, co znacznie skraca czas związany z odbiorem zestawu przez pracownika urzędu,
 • umocowanie prawne – KIR jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju jako kwalifikowany dostawca usług zaufania,
 • elastyczność sprzedaży:
  • możliwość zakupu e-podpisu zarówno online, jak i w oddziale lub u partnera, co pozwala urzędowi wybrać metodę zgodną z obowiązującym w nim procesem składania zamówień,
  • zawieranie umów zarówno na czas określony, jak i nieokreślony,
  • możliwość zapłaty po wykonaniu usługi bez konieczności dokonywania przedpłat,
  • na życzenie klienta dowóz, instalacja i szkolenie z obsługi certyfikatu.

Dzięki wykorzystaniu zestawu do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir urzędy mogą bezpiecznie komunikować się z innymi jednostkami i organami administracji państwowej, swoimi klientami oraz zleceniobiorcami. Pliki i dokumenty zabezpieczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zachowują integralność i autentyczność, a także mają taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.

Aby umożliwić klientom elektroniczną komunikację, urzędy mogą wykorzystać zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir, oferowany przez KIR.

W ramach naszej oferty dostarczamy zestawy, dzięki którym urząd może tworzyć wiążące prawnie dokumenty w relacjach z klientami. Może także podpisywać elektronicznie np. uchwały rady gminy oraz inne dokumenty czy regulacje. Tak podpisany i zabezpieczony dokument ma taką samą moc prawną jak jego papierowy odpowiednik.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to również przydatne narzędzie usprawniające funkcjonowanie urzędu jako pracodawcy. Zestaw Szafir umożliwia m.in. składanie deklaracji do ZUS za pośrednictwem Internetu.

Co daje użytkownikom zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir:

 • niezaprzeczalne potwierdzenie tożsamości – nasz kwalifikowany e-podpis Szafir ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny,
 • integralność – przesyłane drogą elektroniczną informacje podpisane e-podpisem Szafir są chronione przed zmianami,
 • unikatowość podpisu – każdy kwalifikowany podpis elektroniczny jest inny dla danego dokumentu i ściśle powiązany z tym, dla którego został utworzony,
 • możliwość potwierdzenia istnienia dokumentu w danej chwili – dokument można dodatkowo oznakować czasem, nadając mu tzw. datę pewną. W stosunku do tak oznaczonego dokumentu można mieć pewność, że istniał w czasie, na który wskazuje ta data.