Ognivo_Przenoszenie rachunkow_Zdjęcie desktop.png

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w III kw. 2023 r.

Ognivo 05/10/2023
Powrót
Page background

W III kw. 2023 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 5 650 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 2,8 tys. – wpłynęło we wrześniu.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Ognivo_przenoszenie rachunków_Q3 2023.png [451.47 KB]

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2023 r. wyniosła 5 650. W tym samym okresie 2022 r. odnotowano 4 303 takie wnioski. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2023 r. zdecydowało się 5 533 osoby, czyli 98 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 5 239 osób, tj. około 93 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 801 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 518 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych.