Przenoszenie rachunków bankowych bankowych w Ognivo w IV kw. 2002 r.

Ognivo 24/01/2023
Powrót
Page background

W IV kw. 2022 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo podjęło 4 859 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 1,8 tys. – wpłynęło w październiku. 

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Ognivo_IV kw. 2022.jpg [68.25 KB]

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w IV kw. 2022 r. wyniosła 4 859. W tym samym okresie 2021 r. odnotowano 3 921 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku zdecydowało się 4 814 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 540 osób, tj. około 93 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 822 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 516 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest także m.in. przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych. Więcej informacji na stronie www.przenoszenierachunkow.pl